Een nieuwe visie voor Basisschool De Horizon

Een nieuwe visie voor Basisschool De Horizon

De gemeente Hulst wil de behoefte en het aanbod van dagactiviteiten in de eigen gemeente beter in beeld hebben, zodat toegewerkt kan worden naar een toekomstbestendig aanbod.  Het vraagstuk: investeren in de toekomst van dementiezorg De gemeente Hulst heeft de ambitie...
Do-More-Festival Buitenhout college

Do-More-Festival Buitenhout college

Buitenhout college is een middelbare school voor mavo, vmbo kader en vmbo basis in Almere, met als slogan: we do more.  Voor de start van hun schooljaar organiseerden we het tweedaagse Do-More-festival.  Het vraagstuk: een inspirerende start van het schooljaar De...
Brede brugperiodes – Gemeente Amsterdam

Brede brugperiodes – Gemeente Amsterdam

Heel onderwijzend Nederland heeft het erover: brede brugperiodes. En dat is niet voor niets; verschillende wetenschappelijke onderzoeken laten zien dat het volgen van een brede brugperiode positieve effecten heeft op leerlingen. Maar wat vinden leerlingen, ouders,...
Een meerjarenstrategie voor ROC Menso Alting

Een meerjarenstrategie voor ROC Menso Alting

Stilstaan bij de toekomst kost tijd. Tijd die er vaak niet is. Het is daarom belangrijk om scherp te krijgen waar je naartoe wilt. Het maken van een meerjarenplan helpt om richting te geven aan je organisatie. Goed geschud schreef meerjarenplannen voor verschillende...
Meerjarenstrategie NSPOH

Meerjarenstrategie NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) leidt professionals op voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. Goed geschud begeleide de organisatie op een creatieve en innovatieve manier naar een nieuw breed gedragen...