Een nieuwe visie voor Basisschool De Horizon

Basisschool De Horizon in Den Haag wilde graag een nieuwe visie voor de komende jaren. Met deze visie moet er meer duidelijkheid komen over het wat, waarom en hoe van de school.  Goed geschud werd gevraagd om het team van De Horizon te begeleiden bij het ontwikkelen van deze visie.   

De Horizon is een christelijke basisschool in Laakkwartier in Den Haag en heeft ongeveer 350 leerlingen. De school heeft een enthousiast team van collega’s dat elke dag keihard werkt aan de ontwikkeling van alle kinderen op de school.  Op De Horizon hebben leerlingen verschillende achtergronden, culturen en interesses. Dit is een kracht van de school en wordt erg gewaardeerd. Tegelijkertijd brengt dit ook uitdagingen met zich mee. Zo zijn er veel leerlingen op school met Nederlands als tweede taal (NT2), en hebben veel leerlingen tijdens de coronapandemie grote achterstanden opgelopen.

Het vraagstuk: begeleiding bij het formuleren van de nieuwe schoolvisie 

Voor de komende jaren is er op De Horizon behoefte aan een heldere, gezamenlijke koers: een visie op basis waarvan keuzes gemaakt kunnen worden, en die ervoor zorgt dat alles wat er op De Horizon gebeurt met elkaar in verbinding staat, en logisch voelt voor medewerkers, leerlingen en ouders.   

Om tot deze gezamenlijke visie te komen, stonden voor ons een aantal zaken voorop:   

  • De visie moet aansluiten op alles wat er al is binnen de school, en onderdeel zijn van de bredere context van de school.   
  • De visie moet gedragen worden door alle medewerkers, leerlingen en ouders. Daarom moeten zij bij het opstellen en uitwerken van de visie zo actief mogelijk betrokken worden.  
  • Om tot nieuwe ideeën te komen laten we ons inspireren door krachtige voorbeelden binnen en buiten de school.  
  • De visie moet van iedereen zijn, en concrete handvatten bieden om in actie te komen. Daarom maken we de visie zo concreet en tastbaar mogelijk, en vertalen we de visie naar een product dat makkelijk te begrijpen is (bijvoorbeeld een filmpje of praatplaat).  

Onze aanpak: onderzoeken – inspireren - samenbrengen 

In onze aanpak maakten we gebruik van drie fasen: onderzoeken – inspireren – samenbrengen.

In de onderzoeksfase gingen we op zoek naar de belangrijkste thema’s, prioriteiten en uitdagingen die speelden op De Horizon. Deze bepaalden we door een aantal dagen mee te lopen op De Horizon, door in gesprek te gaan met leerlingen en ouders, en door tijdens een studiedag met het team te werken aan de belangrijkste vragen, uitdagingen en krachten van de school.

Na het vaststellen van deze belangrijkste thema’s gingen we op zoek naar inspiratie. We zochten naar creatieve ideeën en mooie voorbeelden op deze thema’s, en haalden deze de school in. Zo kwam een directeur van een VO-school op een inspirerende manier vertellen over hoe zij vergelijkbare uitdagingen op hun school aanpakten, en kwam een expert van De Transformatieve School iets vertellen over de verschillende ‘leefwerelden’ waar veel kinderen tussen moeten ‘switchen en klimmen’.

Naar aanleiding van deze inspiratiesessies konden er drie duidelijke centrale thema’s gekozen worden waarop De Horizon zich de komende jaren verder wil focussen. Deze thema’s werden tijdens een studiedag verder uitgedacht en geconcretiseerd. Zo konden we het samenbrengen to een beknopte en heldere visie, die duidelijk is voor iedereen op De Horizon.

De oplossing: drie kernthema’s en zin om samen met de visie aan de slag te gaan!   

Uit het traject kwamen drie concrete thema’s die door iedereen belangrijk gevonden werden: ‘veiligheid en duidelijkheid’, ‘een stevige basis en brede ontwikkeling’ en ‘samenwerking’. Deze thema’s staan daarom centraal in de nieuwe visie.   

De medewerkers, ouders en leerlingen vinden deze thema’s belangrijk, en gaan graag zo snel mogelijk aan de slag om de visie te vertalen naar de praktijk. Daarom is Goed geschud gevraagd om ook te helpen bij het implementeren van de visie. Dit doen we graag! Zo kunnen we er namelijk voor zorgen dat de visie niet alleen in ieders hoofd zit, maar ook terecht komt in het hart en de handen van alle medewerkers, leerlingen en ouders op De Horizon.   

Hoe basisschool De Horizon onze samenwerking ervaarde

“Goed geschud hield ons een spiegel voor en dacht met ons mee hoe we onze visie passend en concreet konden maken. Fijn dat verschillende partijen erbij betrokken waren, zoals o.a. ouders en inspirators van andere scholen. De samenwerking is prettig! Een mooi traject!Ik geef Goed geschud een 9 voor dit traject.”

Sylvia van Loon, directeur basischool De Horizon

Aanspreekpunt

Marlies Willemen

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Jerke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike