Organisatie
ontwikkeling

Goed geschud helpt je team en organisatie om in beweging te komen, want stilstaan in een voortdurend ontwikkelende buitenwereld zet je als op achterstand. Dit doen we door samen op te zoek te gaan naar de juiste organisatievorm en patronen te doorbreken die vooruitgang belemmeren.

Onze
visie

Gezamenlijk doorlopen we de stappen om van de status quo naar een nieuw normaal te groeien. Medewerkers moeten zich herkennen in de doelen van de organisatie en ze begrijpen. Want dan lukt het om gedrag uit te lokken wat past bij het doel. Met een kritische blik en durf herzien we deze basis.

We zijn succesvol omdat er op hetzelfde moment gewerkt wordt aan de harde kant (bovenstroom) en de zachte kant (onderstroom). Deze stromen zijn allebei even belangrijk, de één kan niet zonder de ander. Werken in een heldere structuur, met duidelijke afspraken over besluitvorming en rol- en taakverdeling zorgt ervoor dat er geen ruis ontstaat in de samenwerking (zachte kant).

Tegelijkertijd is onze ervaring dat als er voldoende aandacht is voor de onderstroom, de bovenstroom soepeler loopt. Het grijpt in elkaar.

We richten ons op concrete resultaten die we in co-creatie ontwikkelen. We laten hierbij zien wat verandering oplevert, maar ook wat je ervoor moet doen én laten.

Met een gevoel van eigenaarschap en trots naar meer maatschappelijke impact.

Opdracht voorbeelden

 

Voorbeelden van opdrachten rondom organisatieontwikkeling:

  • Voor ROC van Amsterdam ondersteunden we verschillende onderwijsteams bij het beter en sterker werken aan goed onderwijs.
  • Voor Hogeschool Inholland verzorgen we de module veranderkunde binnen de master Pedagogiek waarmee we studenten toerusten om taaie vraagstukken in de eigen organisatie aan te pakken.
  • Voor de Hogeschool van Amsterdam werken we samen met een opleidingsteam aan gespreid leiderschap en meer eigenaarschap bij elke docent.
  • Voor het Comenius College in Rotterdam maken we een abstracte onderwijsvisie samen met het team concreet zodat docenten deze kunnen vertalen naar hun eigen lespraktijk.
  • Voor ROC Kop van Noord-Holland begeleidden we een team naar een heldere en werkende overlegstructuur en gespreid leiderschap.

 

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike