Organisatieontwikkeling

Organisatieontwikkeling; de weg naar beter en sterker.

Goed geschud helpt je team en organisatie om in beweging te komen, want stilstaan in een voortdurend ontwikkelende buitenwereld zet je als op achterstand. Dit doen we door samen op te zoek te gaan naar de juiste organisatievorm en patronen te doorbreken die vooruitgang belemmeren.

Aan de hand van het Goed geschud verandermodel analyseren we eerst het “nu” en formuleren vervolgens het “straks”. Vervolgens bouwen we een routekaart naar een beter en sterkere organisatie.

Goed geschud verandermodel
Goed geschud verandermodel

Gezamenlijk doorlopen we de stappen om van de status quo naar een nieuw normaal te groeien. Medewerkers moeten zich herkennen in de doelen van een organisatie en ze begrijpen. (link maken met stratetgie en beleid) Want dan lukt het om gedrag uit te lokken wat past bij het doel. Met een kritische blik en durf herzien we deze basis.

We zijn succesvol omdat er op hetzelfde moment gewerkt wordt aan de harde kant (bovenstroom) en de zachte kant (onderstroom). Deze stromen zijn allebei even belangrijk, de één kan niet zonder de ander. Werken in een heldere structuur, met duidelijke afspraken over besluitvorming en rol- en taakverdeling zorgt ervoor dat er geen ruis ontstaat in de samenwerking (zachte kant).

Tegelijkertijd is onze ervaring dat als er voldoende aandacht is voor de onderstroom, de bovenstroom soepeler loopt. Het grijpt in elkaar.

We richten ons op concrete resultaten die we in co-creatie ontwikkelen. We laten hierbij zien wat verandering oplevert, maar ook wat je ervoor moet doen én laten Met een gevoel van eigenaarschap en trots naar meer maatschappelijke impact.

Impact waar we trots op zijn:

  • Voor ROC van Amsterdam ondersteunden we verschillende onderwijsteams bij het beter en sterker werken aan goed onderwijs.
  • Voor hogeschool Inholland verzorgen we de module veranderkunde binnen de master Pedagogiek waarmee we studenten toerusten om taaie vraagstukken in de eigen organisatie aan te pakken.
  • Voor de Hogeschool van Amsterdam werken we samen met een opleidingsteam aan gespreid leiderschap en meer eigenaarschap bij elke docent.
  • Voor het Comenius College in Rotterdam maken we een abstracte onderwijsvisie samen met het team concreet zodat docenten deze kunnen vertalen naar hun eigen lespraktijk.
  • Voor ROC Kop van Noord-Holland begeleidden we een team naar een heldere en werkende overlegstructuur en gespreid leiderschap.

Meer weten? Vraag Arthur 

arthur@goedgeschud.nl
06-24693546

 

Ons portfolio
Klantcasus: Regioplan laaggeletterdheid arbeidsmarktregio Flevoland

Klantcasus: Regioplan laaggeletterdheid arbeidsmarktregio Flevoland

Regioplan laaggeletterdheid Het ‘Regioplan Laaggeletterdheid’ is een leidraad voor de samenwerking tussen contactgemeente Almere en de andere gemeenten in de...

Lees verder
Klantcasus: NSPOH

Klantcasus: NSPOH

Een meerjarenstrategie voor NSPOH De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) leidt professionals op voor de hedendaagse praktijk...

Lees verder
Klantcasus: Huntington KennisNet Nederland

Klantcasus: Huntington KennisNet Nederland

Ontwikkelen en implementeren van competentieprofielen in de zorg Huntington KennisNet Nederland https://www.hknn.nl/ maakt de transitie van een informele netwerkorganisatie naar...

Lees verder
Kwartiermaker dagbesteding

Kwartiermaker dagbesteding

Hoe kan dagbesteding optimaal bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen? Op deze vraag hebben we voor...

Lees verder
Pilot praktijkleren

Pilot praktijkleren

Voor de arbeidsmarktregio Flevoland zijn we penvoerder voor de Pilot Praktijkleren. We maken werkwijzen die zorgen dat mensen zonder startkwalificatie...

Lees verder
Jongeren- en kinderbeleid Almere

Jongeren- en kinderbeleid Almere

In opdracht van de gemeente Almere deden we onderzoek naar en gaven we beleidsadvies over het jongeren- en kinderbeleid.

Lees verder
Wat is dé strategie voor een veilig ondernemersklimaat?

Wat is dé strategie voor een veilig ondernemersklimaat?

Met een aktiegerichte benadering worden concrete resultaten voor ondernemers geboekt.

Lees verder
Dagbesteding in corona tijd

Dagbesteding in corona tijd

Fijn gevoel om in deze Coronatijd wat te kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen en gepassioneerde zorgprofessionals! We hebben de krachten...

Lees verder