Strategie en beleid, het pad dat achteraf logisch is

Strategie en beleid, het pad dat achteraf logisch is

Goed geschud helpt maatschappelijke organisaties, (zoals overheden, zorg- en maatschappelijke organisaties) bij het bepalen van richting en het maken van heldere keuzes. Altijd gericht op maatschappelijke impact en het creëren van beweging. Dit doen we op een verrassende en energieke manier. Samen op zoek naar het pad dat achteraf logisch is.

Hoe ziet de toekomst van dagbesteding eruit? Wat maakt hybride onderwijs succesvol? Welke strategische focus kiezen we als welzijnsorganisatie om onze maatschappelijke impact te vergroten? Welke aanpak werkt tegen laaggeletterdheid?  Hoe sluiten we als school aan op een arbeidsmarkt in beweging?  Strategische vraagstukken waar we samen onze tanden inzetten. Met elkaar krijgen we de beweging die nodig is voor meer impact en harde resultaten.

We kennen de publieke en semipublieke sector als onze broekzak, weten stakeholders te prikkelen en voelen ons betrokken bij maatschappelijke ontwikkelingen. Dit helpt om de goede vragen te stelen en met lef te werken aan echte verandering.

Impact waar we trots op zijn:

  • Voor de Netherlands School of Public & Occupational Health (NSPOH) begeleiden wij bij het bepalen van een scherpe visie en strategische routekaart.
  • Voor de gemeente Almere maakten we een analyse van het jongeren- en kinderbeleid die resulteerde in een nieuwe toekomstvisie.
  • Voor de arbeidsmarktregio Flevoland pakken we regionaal laaggeletterdheid aan door samen met gemeenten en aanbieders te werken aan een Regioplan met scherpe doelstellingen en een duidelijke aanpak.
  • Voor VIVA Zorgroep maakten we een strategisch plan voor de dagbesteding van de toekomst die aansluit bij de behoeften van ouderen en ondersteunt bij langer zelfstandig blijven wonen.
  • Voor MeanderOmnium, de welzijnsorganisatie van Zeist, begeleiden wij bij het kiezen van een strategische focus om hun maatschappelijke impact te vergroten.
  • Voor Eduvier onderwijs ontwikkelden we scenario’s om de arbeidstoeleiding van jongeren te versterken en kansen van jongeren te vergroten.

Meer weten? Vraag Frank. 

frank@goedgeschud.nl
06-13920292

Hoe creëer je een werkend beleidsdocument?

Hoe creëer je een werkend beleidsdocument?

Er zijn veel beleidsvraagstukken waar maar geen beweging in komt. Je loopt vast en je hebt geen idee hoe je...

Lees verder
Hoe perken we jeugdwerkloosheid in?

Hoe perken we jeugdwerkloosheid in?

Je hebt het misschien wel vaker voorbij horen komen, het woord jeugdwerkloosheid. Het is een onderwerp waar in deze tijden...

Lees verder
Hybride Leeromgeving | Whitepaper

Hybride Leeromgeving | Whitepaper

Hybride Onderwijs. Wat houdt het precies in? En hoe voeren we het door binnen een bestaand beleid? Deze vragen beantwoorden...

Lees verder
Nieuwe Wet Inburgering Gemeenten: heb lef en toon visie!

Nieuwe Wet Inburgering Gemeenten: heb lef en toon visie!

Na een kritisch stuk in de VK over taalscholen hier een hoopvol stuk over de nieuwe Wet Inburgering. Dé kans...

Lees verder
Samen hybride 3/3

Samen hybride 3/3

Hybride onderwijs. Met dit whitepaper willen we inspireren en prikkelen. We lichten mooie voorbeelden uit en delen leerervaringen. Vandaag deel...

Lees verder
Samen hybride 2/3

Samen hybride 2/3

Onderwijs op het dak van de RAI en in de Amsterdamse grachten: hybride onderwijs deel 2.

Lees verder
Samen hybride 1/3

Samen hybride 1/3

Hybride onderwijs in de stad waar de overhemden opgestroopte mouwen hebben.

Lees verder
Ons portfolio
Kwartiermaker dagbesteding

Kwartiermaker dagbesteding

Hoe kan dagbesteding optimaal bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen? Op deze vraag hebben we voor...

Lees verder
Pilot praktijkleren

Pilot praktijkleren

Voor de arbeidsmarktregio Flevoland zijn we penvoerder voor de Pilot Praktijkleren. We maken werkwijzen die zorgen dat mensen zonder startkwalificatie...

Lees verder
Jongeren- en kinderbeleid Almere

Jongeren- en kinderbeleid Almere

In opdracht van de gemeente Almere deden we onderzoek naar en gaven we beleidsadvies over het jongeren- en kinderbeleid.

Lees verder
Wat is dé strategie voor een veilig ondernemersklimaat?

Wat is dé strategie voor een veilig ondernemersklimaat?

Met een aktiegerichte benadering worden concrete resultaten voor ondernemers geboekt.

Lees verder
Dagbesteding in corona tijd

Dagbesteding in corona tijd

Fijn gevoel om in deze Coronatijd wat te kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen en gepassioneerde zorgprofessionals! We hebben de krachten...

Lees verder