Adviesbureau onderwijs

Goed geschud is een organisatieadviesbureau gespecialiseerd in taaie en strategische vraagstukken in het maatschappelijk domein. Onze focus ligt op strategie en beleid en organisatieontwikkeling.

Het onderwijs kennen we als onze broekzak. We maken scholen sterker en beter. Bijvoorbeeld door het samen met het bedrijfsleven ontwikkelen van nieuwe opleidingen. Maar ook door het samen met stakeholders bouwen aan een nieuwe meerjarenstrategie.

We springen bij als de samenwerking in een organisatie of team niet loopt en er behoefte is aan een onderwijs adviesbureau dat beweging brengt. Maar ook als er behoefte is aan nieuwe ideeën voor de toekomst. We zijn succesvol omdat er op hetzelfde moment gewerkt wordt aan de harde kant (bovenstroom) en de zachte kant (onderstroom).

Neem contact op

Steeds geven we onderwijsadvies dat is gericht op beweging en is gebouwd op onderzoek en praktijkervaring.

Opdrachten waar we trots op zijn:

  • Voor de Hogeschool van Amsterdam bouwen we met studenten en medewerkers aan betere ondersteuning voor studenten die vastlopen in hun studie. Door het inzetten van action research groepen zetten we denkkracht uit de hele organisatie in.
  • Voor ZAAM begeleiden we het proces naar een nieuw strategisch plan. Hierbij brengen we de inhoud en inspiratie om te komen tot een concreet plan dat houvast geeft voor de keuzes van morgen.
  • Voor het Buitenhout college ontwikkelen we met docenten projectgericht onderwijs dat midden in de praktijk staat.
  • Voor ROC van Amsterdam begeleiden we verschillende teams naar betere samenwerking en het versterken van de onderwijskwaliteit.

Onderwijsadvies voor elke sector

Als onderwijs adviesbureau werken wij voor het voortgezet onderwijs, het MBO en Hogescholen. Onze onderwijs consultants kennen het onderwijs van binnen en van buiten. Bijvoorbeeld doordat ze ervaring hebben als schoolleider en als geen ander weten hoe weerbarstig de dagelijkse praktijk is. Door deze ervaring begrijpen we vraagstukken snel. Met onze creativiteit voegen we nieuwe perspectieven toe en brengen we beweging.

Advies voor het voortgezet onderwijs

In het voorgezet onderwijs ondersteunen we scholen bij het ontwikkelen en tot leven brengen van een nieuwe strategie. Ons onderwijsadvies voor het voortgezet onderwijs is gebaseerd op praktijkervaring én bewezen interventies. Te vaak stranden mooie dromen in een weerbarstige praktijk. Wij helpen om deze dromen concreet te maken door ze te vertalen naar bijvoorbeeld het curriculum. Of door het opzetten van samenwerkingsverbanden met bedrijven om onderwijs levensecht te maken. Dit doen we altijd samen met docenten en leerlingen. We zorgen er voor dat verandering duurzaam is en inspireert.

Advies voor het middelbaar beroepsonderwijs

Het MBO kennen we als onze broekzak. We bouwen aan sterke teams die op een vooruitstrevende manier onderwijs vormgeven. Bijvoorbeeld door het samen met bedrijven, docenten en studenten ontwikkelen van nieuwe hybride onderwijsconcepten. Of door het ondersteunen van teams waar een cultuurverandering nodig is om echt een kwaliteitssprong te maken. We geven krachtig onderwijsadvies voor het middelbaar beroepsonderwijs dat steeds gericht is op duurzame verandering.

Advies voor het hoger onderwijs

Bij nieuwe initiatieven of veranderingen in het hoger onderwijs zijn vaak veel partijen betrokken.
We zijn ervaren in het begeleiden van complexe processen waar veel belangen bij elkaar komen. Bijvoorbeeld bij het samen met bedrijven en onderwijsinstellingen bouwen aan een innovatieve opleiding die aansluit bij de praktijk. Of door het begeleiden van een visietraject dat het hoger onderwijs inspireert om de organisatie en het onderwijs op een vernieuwede manier vorm te geven. We zoeken met ons onderwijsadvies voor het hoger onderwijs steeds naar een creatieve aanpak om de beweging te brengen die noodzakelijk is.

Adviesgesprek

Onze adviesprojecten

Als adviesbureau in het onderwijs hebben wij een groot aantal scholen ondersteund bij hun vraagstuk. Van het organiseren van een 2 daags start -schooljaar-festival om ruimte te geven aan het vormen van een nieuwe visie op de school tot het maken van een Associate degree over Gastronomie en Bedrijfskunde. Van het ondersteunen van een team waar niets op rolletjes lijkt te lopen, tot aan het maken van een nieuwe strategie voor een grote koepel van scholen. Steeds zoeken we naar een creatieve aanpak die echt beweging brengt. Naast het ondersteunen van scholen zijn we ook actief in het adviseren in zorg en welzijn en adviseren we gemeenten en sociale domeinen.

Klanten over ons onderwijsadviesbureau

"Goed geschud heeft het proces begeleid om te komen tot een meerjarenstrategie voor de Netherlands School of Public Health, in een tijd waarin het Corona-virus slachtoffers maakte. Nagenoeg alle interactie moest daardoor op afstand plaatsvinden. Ik vind het een grote prestatie dat Goed geschud dit proces evengoed met veel inzet en enthousiasme heeft begeleid. Kernwoorden in de samenwerking zijn voor mij geweest: levendigheid en creativiteit.

De medewerkers van Goed geschud bewegen mee en zijn niet voor één gat te vangen. Ze luisteren goed, en zoeken actief naar wegen om de vragen van onze organisatie tegemoet te komen. Creativiteit betekent ook dat niet alles van te voren al helemaal vast lag. Vorm, noch inhoud. Voor wie daar niet van houdt, zou ik Goed geschud niet aanbevelen. Maar neem ze vooral in de arm als je voor een fris en dynamisch proces gaat, dat tot een eindproduct leidt waar je medewerkers en doelgroepen zich in herkennen."
Cijfer: 9 (Henriëtte Treurniet, bestuurder NSPOH)

Neem contact op

Goed geschud: Uw adviesbureau in het onderwijs

Het onderwijs kennen we van binnen en van buiten. Onze aanpak veroorzaakt beweging en is verrassend. We brengen de ervaring en vernieuwing die nodig is.  Ben je benieuwd naar ons andere perspectief? Kan je wel wat beweging in je organisatie gebruiken? Ons onderwijsadvies zet je op voorsprong.

Neem contact op met Marlies: marlies@goedgeschud.nl voor meer voorbeelden van onze aanpak of plan een advies gesprek in.

Wil jij meer informatie over ons onderwijs advies?

Neem dan eens contact op met Marlies. Marlies helpt je graag bij het vinden van een antwoord op jouw vraag. Je kan Marlies bereiken door een mail te sturen naar marlies@goedgeschud.nl of door haar te bellen op 06-57997209