Marlies
Willemen

Marlies is expert op de thema’s onderwijs, kansengelijkheid en onderwijskundig leiderschap. Ze adviseert directies, mt’s en onderwijsteams bij het versterken van hun school.

Marlies heeft een open, no-nonsens houding en is realistisch. Ze werkt vanuit het principe dat in de alledaagse praktijk het échte verschil wordt gemaakt voor leerlingen. Marlies krijgt mensen in beweging door vertrouwen te geven en het proces goed te organiseren. Ze is fan van Deep Democracy en zet die methodiek in om aan de slag te gaan met de onderstroom.

Marlies werkte als leidinggevende op het mbo, begeleidde daar meerdere inspectiebezoeken en ontwikkelde met haar team een nieuwe niveau 4 opleiding. Hiervoor werkte ze als adviseur onderwijs bij Berenschot.  

Marlies is opgeleid als organisatiesocioloog, gecertificeerd als trainer en heeft level 5 van Deep Democracy. Marlies is naast organisatieadviseur bij Goed geschud onafhankelijk voorzitter van het samenwerkingsverband VO-scholen Aandacht +.