Een meerjarenstrategie voor ROC Menso Alting

Stilstaan bij de toekomst kost tijd. Tijd die er vaak niet is. Het is daarom belangrijk om scherp te krijgen waar je naartoe wilt. Het maken van een meerjarenplan helpt om richting te geven aan je organisatie. Goed geschud schreef meerjarenplannen voor verschillende organisaties, zo ook voor ROC Menso Alting: de beste MBO-school van het Noorden.

Het vraagstuk: een creatieve en innovatieve strategie

ROC Menso Alting vroeg Goed geschud om hulp bij het ontwerpen van een meerjarenstrategie. Eentje die draagvlak had in de organisatie. En houvast en richting gaf voor de toekomst. Daarnaast wilden ze dat de nadruk tijdens dit traject lag op creativiteit en innovatie. Daarvoor waren ze bij Goed geschud aan het juiste adres!

Onze aanpak: een 'reisbureau' en inspiratiesessies

Onze aanpak bestond uit een aantal stappen, die we steeds samen met de organisatie maakten. Om ervoor te zorgen dat het een strategisch plan van Menso Alting zelf werd, stelden we een ‘reisbureau’ samen. Dit groepje medewerkers werd actief betrokken bij elke stap van het proces.

We spraken met zoveel mogelijk verschillende stakeholders: studenten, medewerkers, partnerorganisatie maar ook concurrenten uit de regio. Aan de hand van deze SWOT analyse bepaalden we met het reisbureau welke thema’s in de strategie terug moesten komen.

Om iedereen aan te moedigen mee te denken over de nieuwe strategie, organiseerden we inspiratiesessies. Sprekers van buitenaf vertelden over thema’s als onderwijs, identiteit, vorming van de student, en werkgeverschap. De inspiratiesessies hielpen om medewerkers en studenten op een andere manier over de organisatie te laten nadenken.

De SWOT analyse en de inspiratiesessie vormden de opmaat voor een large scale intervention. Verschillende werkvormen hielpen ons om er achter te komen kijken wat moest worden vastgehouden voor de toekomst en wat beter kon worden losgelaten.

De oplossing: een inspirerende en concrete routekaart

Een inspirerende en concrete routekaart voor de komende drie jaar. Dat was de uitkomst van het strategische traject. In een aantrekkelijk vormgegeven meerjarenstrategie beschreven we de nieuwe koers en de strategie van Menso Alting. Deze nieuwe richting wordt gedragen door de interne organisatie en externe stakeholders.

Hoe Menso Alting onze samenwerking ervaarde

“Frank en Sophie hebben tijd gestoken in het ophalen van informatie om de sterktes en de zwaktes te kunnen beschrijven en de kansen en de uitdagingen te zien. Uiteindelijk is alles in een plan gegoten, vanuit waar we staan, waar we naar toe willen en hoe we dat gaan doen. Een uitdagend uitnodigend plan, waar we mee aan de slag kunnen.”

Willie Renkema, Menso Alting

Aanspreekpunt

Marlies Willemen

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Jerke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike