Vernieuwende opleidingsroutes Sectorinstituut Transport & Logistiek

Het opleiden van medewerkers voor de sector transport en logistiek staat onder druk doordat de instroom van geïnteresseerde studenten afneemt en opleidingen sluiten of kiezen voor een generiek profiel. Dit terwijl de vraag naar gekwalificeerd personeel toeneemt. Dit komt door groei van de sector en uitstroom van gepensioneerden.

Er is behoefte aan meer gekwalificeerd personeel, maar ook aan anders gekwalificeerd personeel. Digitalisering, robotisering en datadriven supply chains vragen om nieuwe en hogere kwalificaties. Daarnaast neemt de vraag naar pakketbezorgers en koeriers sterk toe.

STL detacheert jaarlijks landelijk circa 1700 BBL leerlingen en verzorgt de werving, selectie en opleiding van circa 1000 chauffeurs die als zij-instromer met baangarantie aan de slag gaan bij bedrijven. STL constateert dat het aantal leerlingen afneemt, wat zowel STL als de sector niet ten goede komt.

Het vraagstuk: nieuwe onderwijsconcepten en ontwerpen

Om de instroom van personeel richting de sector te bevorderen, wil het Sectorinstituut nieuwe opleidingsroutes vormgeven. Zij hebben Goed geschud daarom het volgende gevraagd:

“Ontwerp vernieuwende onderwijsconcepten binnen de regio Holland-Rijnland voor de sector Transport & Logistiek waarbij detachering door STL een toegevoegde waarde biedt en in de vraag naar chauffeurs en andere logistieke medewerkers wordt voorzien.”

Onze aanpak: een ontwerpsessie met creatieve denkers

Om tot de opleidingsroutes te komen, heeft Goed geschud eerst ingezet op het leren kennen van de context van het Sectorinstituut. Op basis van gesprekken met het Sectorinstituut, ondernemers en onderwijspartijen is Goed geschud, na een gap-analyse, tot vier persona’s van potentiële instromers richting de sector gekomen: Yasin, Yasmin, Kristoff en Bram. Allemaal met een verschillende opleidings- en arbeidsmarktachtergrond.

In een ontwerpsessie met creatieve denkers van binnen én buiten de sector, ging de groep aan de slag met deze persona’s. Wat hebben Yasin, Yasmin, Kristoff en Bram nodig in een opleidingsroute om succesvol in te stromen in de sector transport en logistiek? Input uit deze sessie is door Goed geschud verwerkt om tot nieuwe opleidingsroutes te komen.

De oplossing: twee opleidingsroutes

Het project bij het Sectorinstituut Transport & Logistiek heeft uiteindelijk twee opleidingsroutes opgeleverd: het STL Scholarship en het STL Traineeship.

 

Een concreet plan voor beide routes

Voor beide routes is in een plan uitgewerkt, waar aandacht is voor de precieze doelgroep, de selectieprocedure, het verloop van de opleidingroute en de verwachte opbrengst. Ook is in kaart gebracht wat de rol van verschillende partners wordt, hoe de financiering van het project er in de basis uitziet en welke risico’s er bestaan, om die goed aan te kunnen pakken.

Aanspreekpunt

Marlies Willemen

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike