Strategisch plan welzijnsorganisatie MeanderOmnium

MeanderOmnium heeft ons gevraagd hen te begeleiden bij het maken van Strategisch plan. MeanderOmnium is dé welzijnsorganisatie van Zeist en omgeving. Zij bouwen aan een krachtige samenleving, waarin iedereen zich thuis voelt en kan meedoen.  
 

Het vraagstuk: het bouwen aan een strategisch plan

MeanderOmnium heeft zich in de afgelopen jaren ontwikkeld tot een belangrijk en solide welzijnsorganisatie die veel betekent voor de inwoners van Zeist en omgeving. Zij willen deze ontwikkeling voortzetten, verder professionaliseren en de organisatie flexibel maken voor toekomstige (onverwachte) ontwikkelingen. 

Om deze reden heeft de organisatie behoefte aan een strategisch plan dat een logische leidraad biedt voor beleidsbeslissingen, duidelijkheid geeft aan de medewerkers, richting geeft aan de samenwerking met stakeholders en een aantrekkelijk perspectief biedt om als welzijnsorganisatie naartoe te bewegen. 

De bestuurder heeft Goed geschud daarom gevraagd om de organisatie te ondersteunen om in het proces om te komen tot een strategisch plan

Onze aanpak: alle stakeholders betrekken

Het proces om tot een strategisch plan te komen is een nauwe samenwerking geweest tussen ons als organisatieadviesbureau en experts binnen de organisatie, zoals teamleiders en stafleden. Gedurende het hele traject hebben we de hele breedte van de organisatie betrokken. We hebben gezorgd voor een gevoel van eigenaarschap in de organisatie.

Hierom hebben we in verschillende sessies met de teams en het MT een SWOT analyse van MeanderOmnium gemaakt. Hierbij hebben we ook externe stakeholders betrokken om een zo divers mogelijk beeld van de organisatie te krijgen. We hebben medewerkers voortdurend meegenomen in het proces. Bijvoorbeeld in de vorm van filmpjes.

Stapsgewijs hebben we toegewerkt naar het strategisch plan: beginnend bij een SWOT, van daaruit het vaststellen van de strategische thema’s en tot slot de strategische speerpunten en uitvoering. Uiteindelijk heeft dit geleid tot een beknopt document, passend in stijl en vorm bij de organisatie.

De oplossing: een breed gedragen en concreet strategisch plan

MeanderOmnium heeft een breed gedragen strategisch plan met heldere speerpunten en een uitvoeringsagenda. Het strategische plan geeft MeanderOmnium de komende jaren richting om als welzijnsorganisatie een positieve impact te hebben op de bewoners van Zeist, de gemeenten, partnerorganisaties en de beroepskrachten en vrijwilligers van MeanderOmnium.

Hoe MeanderOmnium onze samenwerking ervaarde

“Goed Geschud is erin geslaagd bij welzijnsorganisatie MeanderOmnium een goed ondersteunend ontwikkelingsproces neer te zetten dat heeft geleid tot een kansrijk en prachtig strategisch meerjarenplan. Tijdens dit proces werden directie, management, medewerkers en belangrijke externe stakeholders optimaal door Goed Geschud betrokken en met elkaar verbonden. Dit heeft mede geleid tot een breed draagvlak, energie en enthousiasme voor de toekomstige visie en aanpak. Ten gevolge van covid-19 beperkingen en regels, bleek soms een zeer flexibele logistiek en organisatie noodzakelijk om het proces ongehinderd te laten verlopen. Ook hier heeft Goed Geschud zich bewezen: men kijkt naar wat wèl mogelijk is. MeanderOmnium is trots op de uitdagende ‘stip op de horizon’, Goed Geschud heeft hieraan een grote bijdrage geleverd.”

Jan Willem Voogd, directeur MeanderOmnium

Aanspreekpunt

Arthur Peelen

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Jerke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike