Betere samenwerking regionale netwerken palliatieve zorg

De Netwerken Palliatieve Zorg staan midden in de praktijk. Ze zijn extreem gemotiveerd om de zorg tijdens de laatste levensfase steeds beter te maken. Maar hoe doe je dit in een steeds complexer zorglandschap? Tijd voor Goed geschud! 

Een Netwerk Palliatieve Zorg (NPZ) is een formeel en duurzaam samenwerkingsverband van zelfstandige organisaties die betrokken zijn bij palliatieve zorg in een bepaalde regio. In Nederland zijn 65 regionale Netwerken Palliatieve Zorg.

Het vraagstuk: vormgeven van effectieve samenwerking

De palliatieve netwerken hebben een heel duidelijk doel: de beste palliatieve zorg voor de patiënt. Hun kracht is dat de zorg dichtbij de patiënt is georganiseerd, met oog voor regionale verschillen. Hierbij helpt het om best practices en kennis te kunnen delen om zo samen beter te worden.  

Daarnaast willen ze ervoor zorgen dat de kennis uit de praktijk terecht komt bij beleidsmakers. Dit is lastig met 65 afzonderlijke netwerken. De ervaring is dat signalen uit de praktijk slecht worden gehoord en dat gelijkwaardigheid in de relatie ontbreekt. Daarbij gaat veel tijd verloren aan organisatorische zaken die niet direct bijdragen aan betere zorg.  

Maar hoe zorgen we voor een positieve kentering? De netwerken klopten hiervoor aan bij Goed geschud met de volgende vraag: Onderzoek hoe de netwerken weer de gewenste invloed krijgen, hoe zij optimaal aan de gezamenlijke doelstellingen kunnen werken en hoe de gewenste positie in het veld van de palliatieve zorg kan worden bereikt. 

Onze aanpak: vanuit de praktijk stap voor stap naar succes

Een complex vraagstuk met veel verschillende partijen en belangen vraagt om een vlijmscherpte procesaanpak. Steeds een stap met een duidelijk doel en resultaat. Dit voorkomt dat vraagstukken door elkaar gaan lopen. We zijn begonnen met de speurtocht naar alle verschillende belangen. Van de netwerken, maar ook van andere belangrijke stakeholders. Waar komen de belangen samen en waar zitten verschillen? En.. aan welke criteria moet een toekomstbestendige samenwerking voldoen? Vervolgens hebben we de huidige situatie in kaart gebracht en scenario’s ontworpen voor mogelijke samenwerkingsmodellen. Samen met de netwerken zijn we gekomen tot een voorkeursscenario. Deze nieuwe governancestructuur hebben we uitgewerkt en stap voor stap geïmplementeerd.

De oplossing: een nieuwe vereniging met een sterk fundament

– Een nieuwe vereniging waarin alle netwerken samen komen: VPNZ
– Zowel de formele (juridische) als informele samenwerkingsvraagstukken stap voor stap doorlopen
– Een door alle netwerken gedragen visie die de leidraad vormt voor de nieuwe organisatie

Hoe VPNZ onze samenwerking ervaarde

“Het afgelopen jaar heeft uitgewezen dat de werkwijze van Goed geschud goed aansluit bij de behoefte van VPNZ. Ze hebben de kennis en kunde om dit proces met de vereniging in goede banen te leiden. Dit doen ze vanuit een laagdrempelige benadering. Waar nodig schakelen ze met de juiste stakeholders en halen de kennis aan tafel waar ze die zelf niet bezitten. We zijn heel tevreden over de begeleiding en het resultaat dat die begeleiding heeft opgeleverd: een solide vereniging die gedragen wordt door het eigen veld en de stakeholders waartoe die zich heeft te verhouden.”

Bert Blaauw, voorzitter VPNZ

Aanspreekpunt

Arthur Peelen

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Jerke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike