Meerjarenstrategie NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) leidt professionals op voor de hedendaagse praktijk van public en occupational health. Goed geschud begeleide de organisatie op een creatieve en innovatieve manier naar een nieuw breed gedragen meerjarenstrategie.

Het vraagstuk: een strategisch plan en inspirerend traject

Het is tijd voor een nieuwe richting voor de toekomst van de NSPOH. Goed geschud werd daarom gevraagd om samen met de organisatie een plan te ontwikkelen dat houvast biedt voor de strategische keuzes voor de toekomst. Daarbij moet het traject naar dit plan inspireren, verbinden en energie geven.

Onze aanpak: een reis met medewerkers en andere stakeholders

We rollen geen blauwdruk uit. Een strategisch plan is veel krachtiger als de reis ernaar toe samen met iedereen in de organisatie en andere stakeholders wordt doorgemaakt.

Onze aanpak bestond uit drie stappen. Een lente festival met inspirerende sprekers om het denken over de thema’s van het strategietraject aan te wakkeren. Een large scale intervention waar we met de hele organisatie bouwen aan ideeën voor de toekomst en tot slot een visueel strategisch plan. De eerste twee stappen werden gevoed door een SWOT-analyse waarmee we lieten zien waar de kansen en bedreigingen voor de NSPOH liggen.

Een reisbureau van medewerkers uit de hele organisatie dacht gedurende het hele traject met ons mee over thema’s en aanpak en tussentijds konden medewerkers via thema bijeenkomsten en een college tour meedenken.

De oplossing: een breed gedragen en toekomstgerichte meerjarenstrategie

De NSPOH heeft een nieuwe meerjarenstrategie die houvast biedt voor de toekomst en wordt gedragen binnen de organisatie. Er zijn nieuwe ideeën ontwikkeld die energie geven om met elkaar verder te bouwen.

Hoe NSPOH onze samenwerking ervaarde

“Goed geschud heeft het proces begeleid om te komen tot een meerjarenstrategie voor de Netherlands School of Public Health, in een tijd waarin het Corona-virus slachtoffers maakte. Nagenoeg alle interactie moest daardoor op afstand plaatsvinden. Ik vind het een grote prestatie dat Goed Geschud dit proces evengoed met veel inzet en enthousiasme heeft begeleid. Kernwoorden in de samenwerking zijn voor mij geweest: levendigheid en creativiteit. De medewerkers van Goed Geschud bewegen mee en zijn niet voor één gat te vangen. Ze luisteren goed, en zoeken actief naar wegen om de vragen van onze organisatie tegemoet te komen. Creativiteit betekent ook dat niet alles van te voren al helemaal vast lag. Vorm, noch inhoud. Voor wie daar niet van houdt, zou ik Goed geschud niet aanbevelen. Maar neem ze vooral in de arm als je voor een fris en dynamisch proces gaat, dat tot een eindproduct leidt waar je medewerkers en doelgroepen zich in herkennen. Eindcijfer: 9.”

Henriëtte Treurniet, NSPOH

Aanspreekpunt

Marlies Willemen

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Jerke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike