U-TECH community

U-TECH community

Utrecht kent net als de rest van Nederland een groot tekort aan gekwalificeerd ICT-personeel. Tegelijkertijd biedt deze bedrijfstak juist nu én in de toekomst veel zekerheid op werk. Om de mismatch op de ICT-arbeidsmarkt te verkleinen en de instroom van kandidaten in...
Gemeente Rotterdam ‘Aanpak po-vo’

Gemeente Rotterdam ‘Aanpak po-vo’

In het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam is het bevorderen van kansengelijkheid een belangrijk thema. Daarom heeft de gemeente Rotterdam de ambitie om de samenwerking tussen het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) te stimuleren en...