Augeo Foundation – Veerkracht in het voortgezet onderwijs

Veerkracht is het vermogen om terug te veren, goed te functioneren en door te groeien na ingrijpende ervaringen. Het is geen vaststaande eigenschap die je wel of niet hebt, maar iedereen beschikt wel over mogelijkheden om hun veerkracht te ontwikkelen of te vergroten. Kinderen die veerkrachtig zijn, zijn in staat gebruik te maken van individuele eigenschappen en vaardigheden, zoals probleemoplossend vermogen, gevoel voor humor of sociale vaardigheden en externe middelen, zoals steun van een verzorger of een betrouwbare volwassene buitenshuis.

Op veel scholen zien we dat de veerkracht van kinderen om verschillende redenen om aandacht vraagt. De coronaperiode en het thuisonderwijs is volgens deze scholen een katalysator geweest voor de versnelde ontwikkeling van problematiek bij hun leerlingen. Dit beeld wordt bevestigd door het ‘Kwartaalonderzoek jongeren’. Hieruit blijkt dat het mentale herstel na corona achter blijft en dat jongeren zich zorgen maken om hun persoonlijke ontwikkeling.

Het vraagstuk: toegang tot en informatie over de VO-sector

Augeo richt zich onder andere op het versterken van veerkracht van kinderen. Dit doen ze door het opleiden van professionals, beleidsmakers, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Augeo zorgt voor deskundigheidsbevordering, doet onderzoek, geeft advies, organiseert veerkrachtprojecten en vraagt input van haarjongerentaskforce.

Augeo wil ook graag op het voortgezet onderwijs aan de slag met het versterken van de veerkracht van jongeren. De vraag aan Goed geschud luidde daarom ook als volgt: ‘Ondersteun bij het verkennen en verkrijgen van effectieve en duurzame toegang tot de VO-sector en verschaf informatie over de wensen, behoeftes en randvoorwaarden om op een succesvolle manier programma’s in het VO uit te rollen.’

Onze aanpak: interviews door het hele land

In opdracht van Augeo zijn we het hele land doorgereisd en hebben we op 10 verschillende scholen interviews afgenomen met rectoren, teamleiders en zorgcoördinatoren. In het onderzoek zijn alle onderwijsniveaus aan bod gekomen en hebben we er rekening mee gehouden dat de wensen en behoeften per regio kunnen verschillen.

De volgende thema’s stonden in deze gesprekken centraal: relevantie veerkracht in het VO, ouderbetrokkenheid, behoeftes scholen en samenwerkingspartners.

De oplossing: een rapport en presentatie

De thema’s hebben we op hoofdlijnen uitgewerkt in een rapport en gepresenteerd tijdens de eindbijeenkomst.

Meer weten over het veerkrachtmodel van Augeo?

Aanspreekpunt

Marlies Willemen

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike