Jeugdwerkeloosheid verminderen – Gemeente Almere

Jeugdwerkeloosheid verminderen – Gemeente Almere

De gemeente Almere zag het tijdens de coronacrisis met lede ogen aan: de werkeloosheid onder de jeugd nam fors toe. Thuiszitten werd de plicht. En bijbaantjes in de horeca en winkels zaten er niet meer in. Wat doe je dan? Hoe zorg je er nu voor dat de jeugd wél...
Jongeren- en kinderbeleid Almere

Jongeren- en kinderbeleid Almere

Almere is een staf met grootstedelijke problematiek, ook waar het gaat om jonge Almeerders. Hierin speelt kinderen- en jongerenwerk een belangrijke rol. Maar hoe geef je dit effectief en flexibel vorm? Tijd voor Goed geschud.     Het vraagstuk: een advies over de...
Regioplan laaggeletterdheid

Regioplan laaggeletterdheid

Het ‘Regioplan Laaggeletterdheid’ is een leidraad voor de samenwerking tussen contactgemeente Almere en de andere gemeenten in de Arbeidsmarktregio Flevoland bij het bestrijden van laaggeletterdheid, zodat meer burgers goed kunnen participeren in de maatschappij. Goed...
De strategie voor een veilig ondernemersklimaat

De strategie voor een veilig ondernemersklimaat

Het PVO is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en ondernemers. Verschillende werelden met verschillende belangen. Voor zo’n publiek-private samenwerking is een scherpe strategie nodig en een logische vorm van...
Programma Gelijke Kansen ’s Hertogenbosch

Programma Gelijke Kansen ’s Hertogenbosch

Het creëren van kansengelijkheid voor álle kinderen en jongeren is in de gemeente ’s-Hertogenbosch een topprioriteit. Met die reden is er in het afgelopen jaar onder leiding van programmamanagers van Goed geschud een Programma Gelijke Kansen ontwikkeld. Het...