De strategie voor een veilig ondernemersklimaat

Het PVO is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en ondernemers. Verschillende werelden met verschillende belangen. Voor zo’n publiek-private samenwerking is een scherpe strategie nodig en een logische vorm van samenwerking.

Onze aanpak: alle partijen samenbrengen

Goed geschud heeft de behoeften en zorgen van alle partijen geïnventariseerd en aan elkaar laten presenteren. Zo konden alle partijen zich in elkaars situatie verplaatsen. In wisselende samenstellingen hebben we diverse scenario’s ontworpen. Deze hebben we vertaald in scherpe voorstellen aan de bestuurders.

De oplossing: een platform met een gedragen profiel

Door het maken van concrete keuzes heeft het platform een helder en gedragen profiel gekregen. Er is gekozen voor actiegerichte samenwerking rondom specifieke thema’s, zoals cybercrime, ondermijning, overvallen en de aanpak van winkeldiefstal.

De samenwerking...

is pragmatisch ingericht, zodat de bureaucratie drastisch is verminderd. Het platform is volop in beweging en boekt concrete resultaten voor ondernemers.

Aanspreekpunt

Frank Maas

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike