Regioplan laaggeletterdheid

Het ‘Regioplan Laaggeletterdheid’ is een leidraad voor de samenwerking tussen contactgemeente Almere en de andere gemeenten in de Arbeidsmarktregio Flevoland bij het bestrijden van laaggeletterdheid, zodat meer burgers goed kunnen participeren in de maatschappij.

Goed geschud begeleidde de gemeenten op een gestructureerde en creatieve manier naar een ambitieus plan en een hecht regionaal netwerk.

Het vraagstuk: de begeleiding naar een sterk netwerk

Laaggeletterdheid is een weerbarstig thema en in de regio was nog geen stevig netwerk aanwezig. Het was tijd om wel dat sterke netwerk te gaan vormen, van elkaar te leren en coherent, doelgericht beleid te formuleren.

Goed geschud werd daarom gevraagd om de gemeenten te begeleiden bij het proces naar een ambitieus regionaal plan waarbij onderlinge overeenkomsten en verschillen worden gerespecteerd en benut. En de samenwerking tussen de gemeenten op het gebied van laaggeletterdheid naar een hoger plan te brengen.

Onze aanpak: een reis met alle stakeholders

Wij rollen geen blauwdruk uit. Een regionaal beleidsplan is veel krachtiger als de reis ernaar toe samen met iedereen in de organisatie en andere stakeholders wordt doorgemaakt. In dit traject hebben we naast de vijf gemeenten bijvoorbeeld ook Bibliotheeknetwerk Flevoland, Stichting Lezen en Schrijven en de uitvoerders van taalaanbod betrokken.

Gestructureerd en consciëntieus hebben we met de gemeenten uitgewerkt waar de arbeidsmarktregio zich op wil richten, waarbij we de expertise en creativiteit van andere stakeholders hebben ingebracht tijdens diverse netwerksessies.

We hebben een zogenaamde ‘vindplaatsenstrategie’ ontwikkeld, doelstellingen geformuleerd en een heldere aanpak vorm gegeven die houvast geeft bij de uitvoering.

Het plan is feestelijk gelanceerd in aanwezigheid van de wethouders van de gemeenten en de netwerkpartners. Deze lancering was ook meteen het energieke startschot van de uitvoering.

De oplossing: een stevig en enthousiast netwerk

De gemeenten in de arbeidsregio Flevoland hebben een coherente en gedragen aanpak om gezamenlijk laaggeletterdheid te bestrijden en burgers beter te kunnen participeren in de maatschappij. Er is een stevig netwerk ontwikkeld en enthousiasme gecreëerd om samen de aanpak uit te voeren en continu te blijven verbeteren.

Hoe gemeente Almere onze samenwerking ervaarde

“Goed Geschud heb ik leren kennen als een fris, enthousiast en betrokken adviesbureau. De adviseurs zijn slim, toegewijd en gericht op het ontzorgen van de opdrachtgever. Ze maken zich snel kennis eigen en delen de kennis die ze opdoen weer met de opdrachtgever zodat die daar na hun vertrek mee verder kan.
De opdracht voor het Regioplan was inhoudelijk en dat hebben ze prima voor elkaar gekregen. Minstens zo belangrijk is dat Goed geschud heeft gezorgd voor het versterken van het regionale netwerk, met name de beleidsadviseurs weten elkaar nu veel makkelijker te vinden en delen meer informatie met elkaar. In de afgelopen jaren was dat nauwelijks het geval. Wat ik erg waardeer is dat de adviseurs die ik heb meegemaakt een goed gevoel voor humor hebben.”

Marion Braat, Gemeente Almere

Aanspreekpunt

Frank Maas

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike