Jongeren- en kinderbeleid Almere

Almere is een staf met grootstedelijke problematiek, ook waar het gaat om jonge Almeerders. Hierin speelt kinderen- en jongerenwerk een belangrijke rol. Maar hoe geef je dit effectief en flexibel vorm? Tijd voor Goed geschud.  

 

Het vraagstuk: een advies over de toekomst van het jongeren- en kinderbeleid

De gemeente Almere staat aan de vooravond van een herziening van het welzijnsbeleid. Het beleid met betrekking tot kinderen en jongeren is hier onderdeel van. De ambities zijn groot en het aantal kwetsbare jongeren groeit. Almere wil voorop lopen. Er is veel waardering voor de Almeerse jongeren- en kinderwerkers. Hiernaast is het de vraag of er voldoende kennis en capaciteit aanwezig is om maximaal effectief op de problemen van jongeren in te spelen. Er is een noodzaak om betere aansluiting te vinden bij de (wijkgerichte) aanpak van zorg en ondersteuning én te doen wat werkt.  

Goed geschud werd gevraagd om een advies uit te brengen over de toekomst van het Almeerse jongeren- en kinderbeleid.  

Onze aanpak: een scherpe analyse en gesprekken met professionals

Een belangrijk element voor dit onderzoek was een groot aantal gesprekken met professionals die dagelijks werken met Almeerse jongeren en natuurlijk met Almeerse jongeren zelf. Daarbij is aan een aantal partijen gevraagd om filmpjes te maken waarin jongeren en professionals vertellen over hun ervaringen. Dit aangevuld met dossieronderzoek, richtinggevende studies en een analyse van best practices uit heel Nederland vormde de basis voor een scherpe analyse met duidelijke aanbevelingen over de toekomst van het kinder- en jongerenwerk.  

De oplossing: een breed gedragen en concreet strategisch plan

Waardering en wrijving. Dat is de titel van het rapport dat we schreven over het jongeren- en kinderbeleid in de gemeente Almere.  De concrete aanbevelingen gaven hiervoor houvast en richting. 

 

 

Aanspreekpunt

Frank Maas

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Jerke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike