In 2019 heeft het Regionaal Werkbedrijf Flevoland (RWF) schakelteams aangewezen voor de kraptesectoren Zorg, Techniek en Transport & Logistiek. Deze schakelteams hebben tot doel om het aantal gekwalificeerde medewerkers te laten groeien en het daadwerkelijke aantal plaatsingen toe te laten nemen. De accountmanagers in de verschillende organisaties spelen hier een cruciale rol in.

Vraagstelling vanuit de klant

Het Schakelteam Transport & Logistiek heeft Goed geschud gevraagd hen te ondersteunen in het verder brengen van het schakelteam. Om het schakelteam tot een succes te maken, is er plan van aanpak nodig. Hierin staat het doel van het Schakelteam centraal: ‘Het Schakelteam heeft als doel om regionaal accountmanagement in te richten om werkgevers (nog) beter te kunnen bedienen door goed opgeleide en gemotiveerde medewerkers te leveren. Dit doet het Schakelteam in samenwerking met werkgevers, onderwijs en overheid.’

Oplossing en aanpak Goed geschud

Goed geschud heeft de kennis van het schakelteam, goede voorbeelden van andere schakelteams, beschikbare documenten en aanvullend onderzoek gecombineerd om tot een plan van aanpak te komen. Daartoe is het grote, eerdergenoemde doel opgedeeld in vier beoogde resultaten:

Vastellen hoe rendementsverhoging wordt vormgegeven aan en wat hieronder wordt verstaan (bijvoorbeeld het aantal plaatsingen, convenanten werkgevers, beoogde projecten of leerwerktrajecten);
Bedrijven in kraptesectoren worden betrokken, gehoord en bediend;
Deskundig accountmanagement in de regio inrichten die kan optreden als businesspartner;
Het efficiënt verdelen van werk door één accountmanager per werkgever aan te stellen die de belangen van alle organisaties behartigd.

Het resultaat van de samenwerking

Goed geschud heeft in drie maanden een definitief plan van aanpak geschreven. Dit plan van aanpak diende als basis voor de verdere werkzaamhehden van het schakelteam.

Het plan is besproken met de Provincie, welke er positief over was: zij gaf aan dat het een degelijk plan met goede onderbouwing was. De opdrachtgever gaf aan: “Het is echt een plan waar ik mee uit de voeten kan. Zonder Goed geschud had het plan er niet gelegen: een soort buitenboordmotor die je inhuurt.”

Onze opdrachtgever beoordeelt Goed geschud dan ook met een 9: “Ik vind jullie meedenkend, creatief en jullie komen je afspraken goed na. Ook hebben jullie mij goed geadviseerd over complexiteit binnen onze uitdaging. Bovendien zijn jullie gewoon hartstikke aardig!”