Kwartiermaker dagbesteding

Het vraagstuk: dagbesteding voor het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen

Hoe kan dagbesteding optimaal bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen? Op deze vraag gaven we voor ViVa! Zorggroep antwoord.

Onze aanpak: een korte- en lange termijn analyse

Met een korte- en lange termijn analyse brengen we in kaart welke behoeftes ouderen van de toekomst hebben. We analyseren welke directe organisatieverbeteringen en innovaties in het aanbod daaraan kunnen bijdragen.

De oplossing: concrete aanbevelingen en een corona-plan

We hebben concrete aanbevelingen geformuleerd die direct in de praktijk gebracht konden worden. Hierin nemen we mee hoe er ingespeeld kan worden op de behoeftes van de doelgroepen.

Bovendien hebben we in corona-tijd oplossingen gevonden voor het sluiten van locaties. We hebben een plan ontwikkeld voor alternatieve dagbesteding, wat vrijwel direct is geïmplementeerd.

Hoe Viva! Zorggroep onze samenwerking ervaarde

“Goed geschud heeft geholpen een scherpe analyse te maken van de wijze waarop het dagbestedingsaanbod was georganiseerd. Mooi dat ze in de analysefase al het gesprek aan gingen met de collega’s die direct betrokken zijn. Dit was een goede opmaat naar het verandertraject dat daar op volgde en waarin de betrokken adviseur/kwartiermaker vanuit Goed geschud letterlijk samen met de collega’s van de diverse dagbestedingslocaties de vernieuwing heeft vormgegeven.

Goed geschud was een aanjager van de vernieuwing door de buitenwereld naar binnen te halen; door de medewerkers te inspireren met werkbezoeken en discussie, en vervolgens de vertaling naar concrete handelingsperspectieven in plaats van abstracte vergezichten. Het resultaat is zichtbaar en tastbaar geworden in zowel in vernieuwde dienstverlening als een verbeterd financieel resultaat.

Niet onvermeld moet blijven dat de betrokken adviseur in de piek van de Coronacrisis ook hands on  heeft geholpen de dienstverlening aan te passen op de toen bestaande beperkingen en het versnellen van alternatieve mogelijkheden zoals digitale dagbesteding.

Fijn om met elkaar een beweging op gang te brengen die zowel op strategisch en in de tactische en operationele vertaling goed in elkaar zat.”

Joost van Ellinkhuizen, directeur Zorg

Aanspreekpunt

Arthur Peelen

Andere interessante verhalen

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike