publiek private samenwerking

Achtergrond

Het PVO is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en ondernemers. Verschillende werelden met verschillende belangen. Voor zo’n publiek-private samenwerking is een scherpe strategie nodig en een logische vorm van samenwerking.

Onze aanpak

Goed geschud heeft de behoeften en zorgen van alle partijen geïnventariseerd en aan elkaar laten presenteren. Zo konden alle partijen zich in elkaars situatie verplaatsen. In wisselende samenstellingen hebben we diverse scenario’s ontworpen. Deze hebben we vertaald in scherpe voorstellen aan de bestuurders.

Resultaat

Door het maken van concrete keuzes heeft het platform een helder en gedragen profiel gekregen. Er is gekozen voor actiegerichte samenwerking rondom specifieke thema’s, zoals cybercrime, ondermijning, overvallen en de aanpak van winkeldiefstal. De samenwerking is pragmatisch ingericht, zodat de bureaucratie drastisch is verminderd. Het platform is volop in beweging en boekt concrete resultaten voor ondernemers.