Hoe kan dagbesteding optimaal bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen? Op deze vraag gaven we voor ViVa! Zorggroep antwoord.

Met een korte- en lange termijn analyse brengen we in kaart welke behoeftes ouderen van de toekomst hebben. We analyseren welke directe organisatieverbeteringen en innovaties in het aanbod daaraan kunnen bijdragen. Hieruit hebben we concrete aanbevelingen geformuleerd die direct in de praktijk gebracht konden worden. Hierin nemen we mee hoe er ingespeeld kan worden op de behoeftes van de doelgroepen.

Bovendien hebben we in Corona-tijd oplossingen gevonden voor het sluiten van locaties. We hebben een plan ontwikkeld voor alternatieve dagbesteding, wat vrijwel direct is geïmplementeerd.