Hoe kan dagbesteding optimaal bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen? Op deze vraag hebben we voor ViVa! zorggroep een antwoord gezocht. Met een een korte- en lange termijn analyse brachten we in kaart welke behoeftes ouderen van de toekomst hebben en welke directe organisatieverbeteringen en innovaties in het aanbod daaraan kunnen bijdragen. We deden concrete aanbevelingen waarmee direct kon worden gestart.

Bovendien hebben we in de Corona-tijd in no-time ingespeeld op het sluiten van locaties door een plan te maken en uit te voeren voor alternatieve dagebesteding.