JONGEREN AAN HET
WERK

Tips tegen jeugdwerkloosheid

 

 

Aanval op de jeugdwerkloosheid

Corona raakt jongeren hard. Sinds 2014 daalde de jeugdwerkloosheid, maar deze trend is helaas gekeerd. Inmiddels zitten we weer op het niveau van voor 2015, waarmee we de vooruitgang van de afgelopen jaren zijn kwijtgeraakt. Hoe zorgen we voor een trendbreuk? In onze gratis whitepaper ‘Jongeren aan het werk’ geven we zeven tips voor een aanval op de jeugdwerkloosheid.

In augustus 2020 steeg de jeugdwerkloosheid tot maar liefst 11,3%. Corona is op dit moment de voornaamste oorzaak van jeugdwerkloosheid, maar het is een probleem van alle tijden. Bekende oorzaken van jeugdwerkloosheid zijn:

– Schooluitval: jongeren die hun weg niet vinden binnen het onderwijs, vallen uit zonder startkwalificatie en komen lastig aan werk;
– Uitval in bedrijfsleven: door onder andere het gebruik van tijdelijke contracten;
– Een slechte fit tussen de vraag van het bedrijfsleven en de opleiding van jongeren.

In ons whitepaper geven we handvatten voor een aanpak van jeugdwerkloosheid met een rol voor gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Jerke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike