Frank Maas - Goed geschud

Frank

Maas

 

Frank ziet verbindingen die anderen niet zien. Hij heeft een scherpe geest en wel 1000 innovatieve ideeën. Hij is positief en zet dat in als kracht. Als geen ander weet hij mensen te inspireren en mee te nemen in veranderingen. Dit liet hij zien als leidinggevende in het MBO, waar hij met succes complexe verandertrajecten heeft afgerond. Als adviseur bij Berenschot werkte hij aan governance vraagstukken en deed hij integriteitsonderzoeken. Frank is naast organisatieadviseur bij Goed geschud lid van de raad van toezicht van het Amstelveen college en commissielid Jongeren en Maatschappij bij FONDS21.

Frank is opgeleid als jurist en rondt momenteel zijn executive MBA af, waarmee hij zijn theoretische basis in organisatieverandering heeft versterkt. Frank heeft vondsten die je niet ziet aankomen.

frank@goedgeschud.nl 
06-13920292
Linkedin

 

Marlies Willemen - Goed geschud

Marlies

Willemen

 

Marlies is expert op de thema’s onderwijs, opleiden, inburgering en werk & inkomen. Zij werkt voor gemeenten en scholen in de rol van projectleider en adviseur. Zij is opgeleid als organisatiesocioloog en ontwikkelingssocioloog en gecertificeerd als trainer.

Marlies weet van aanpakken, onder hoge tijdsdruk boekt zij resultaten die je verrassen. Ze heeft een open, no-nonsens houding en is realistisch. Ze werkt vanuit het principe dat de praktijk onvermijdelijk is en dat daar het verschil wordt gemaakt voor de burger en student.  Ze werkte als leidinggevende op het MBO en als adviseur onderwijs en werk & inkomen bij Berenschot.

Marlies gaat voor kwaliteit en is doelgericht. Ze krijgt mensen in beweging door vertrouwen te geven en het proces goed te organiseren. Marlies is een denkende doener.

marlies@goedgeschud.nl
06-57997209
LinkedIn

 

Arthur Peelen - Goed geschud

Arthur

Peelen

 

Arthur zoekt altijd de beste oplossing voor het geheel, zonder ook maar één belang uit het oog te verliezen. Hij luistert buitengewoon goed en reflecteert actief over zijn eigen rol en die van de ander. Hij is analytisch sterk en laat niemand ontsnappen met zijn vlijmscherpe vragen.

Als econoom en socioloog krijgt hij de juiste informatie naar boven en vertaalt deze in heldere conclusies. Zo brengt hij structuur, rust én beweging. Dit laat hij zien bij strategische- en verandervraagstukken voor grote (maatschappelijke) organisaties. Als manager bij ING stuurde hij meerdere teams aan en volbracht diverse Lean en Agile trajecten.

Arthur is gecertificeerd Management Consultant en personal coach, en doceert Veranderkunde aan Hogeschool InHolland. Arthur boekt overal concrete resultaten.

arthur@goedgeschud.nl
06-24693546
LinkedIn 

 

Sophie Visser - Goed geschud

Sophie

Visser

 

Sophie gaat voor duurzame en inclusieve verandering. Met haar enthousiasme weet ze iedereen te betrekken en aan te zetten tot actie. Ze is onderzoekend en vraagt door tot ze het hele plaatje ziet. Als onderwijs- en onderzoeksmedewerker werkte ze mee aan het opzetten van samenwerkingsverbanden binnen en tussen verschillende onderwijsinstellingen.
Sophie heeft een achtergrond in onderzoek, gezondheid en maatschappij. Haar kracht ligt in het maken van de vertaalslag van onderzoek naar praktijk. Zo geeft ze inzicht in maatschappelijke vraagstukken en een enthousiast en vakkundige advies.

sophie@goedgeschud.nl 
06-48725686
LinkedIn 

 

Sophie Visser - Goed geschud

Eva

Pitlo

Eva gaat graag samen op zoek naar creatieve en verrassende oplossingen voor complexe problemen, om de mensen met wie zij werkt te prikkelen om te durven innoveren. Dit doet ze niet vanaf de zijlijn, maar vanuit het veld waar een vraagstuk zich afspeelt. Resultaatgericht en eerlijk te werk gaan en de gevonden oplossing terugzien in de praktijk, is waar zij het voor doet.

Wat haar drijft is het willen verbinden van mensen, omdat ze gelooft dat onze grootste kracht ligt in de verbindingen die we kunnen maken. Bijdragen aan het vergroten van de kansen voor kwetsbare groepen maakt haar enthousiast en geeft haar energie.

Met een achtergrond in bestuurskunde kan Eva complexe netwerken doorzien en daar duidelijkheid in scheppen. Ze zorgt ervoor dat problemen inzichtelijk worden door te achterhalen wat het probleem achter het probleem is, om tot concrete oplossingen te komen.

eva@goedgeschud.nl

06-34528868
LinkedIn

Maaike Lenoir - Goed geschud

Stella

van Esch

Stella van Esch verdiept zich graag in complexe vraagstukken: van de werkvloer tot bestuurlijk niveau. Waar een ander door de bomen het bos niet meer ziet, begint voor Stella de uitdaging pas echt. Ze houdt ervan te observeren en te luisteren, en daarna met haar kritische en analytische blik vraagstukken, processen en oplossingen in kaart te brengen.

Stella heeft een master behaald in Societal Resilience (onderzoeksmaster) en heeft zich tijdens haar studie verdiept in onderwijs en innovatie. Ze is goed op de hoogte van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, en weet zaken daarom scherp in context te plaatsen.

stella@goedgeschud.nl
06-38263447
LinkedIn 

 

Bart Wildeman - Goed geschud

Bart

Wildeman

Bart is geïnteresseerd in verandervraagstukken en richt zich met name op de sociale kant van organisaties. Hij benadert samenwerkingsvraagstukken door te kijken naar sociale patronen binnen organisatiedynamiek en -cultuur. Bart gelooft dat veranderpotentieel vaak in menselijke interactie verborgen zit en gaat de zoektocht hiernaar graag samen met anderen aan.

Na zijn bachelor in bestuurs- en organisatiewetenschap te hebben afgerond, is hij begonnen aan de masteropleiding organisaties, verandering en management aan de USBO. De komende maanden loopt hij stage en werkt hij aan zijn afstudeeronderzoek bij Goed geschud.

bart@goedgeschud.nl 
LinkedIn