Bart

Wildemand

Bart is geïnteresseerd in verandervraagstukken en richt zich met name op de sociale kant van organisaties. Hij benadert samenwerkingsvraagstukken door te kijken naar sociale patronen binnen organisatiedynamiek en -cultuur. Bart gelooft dat veranderpotentieel vaak in menselijke interactie verborgen zit en gaat de zoektocht hiernaar graag samen met anderen aan.

Na zijn bachelor in bestuurs- en organisatiewetenschap te hebben afgerond, is hij begonnen aan de masteropleiding organisaties, verandering en management aan de USBO. De komende maanden loopt hij stage en werkt hij aan zijn afstudeeronderzoek bij Goed geschud.