Stedelijke scholengemeenschapNijmegen

De Stedelijke Scholengemeenschap Nijmegen (SSgN) is een openbare school voor vwo, havo en mavo (vmbo-t) waar onderwijs geboden wordt uitgaande van hoofd, hand en hart.
Als Jenaplanschool proberen wij bij alle leerlingen hun talent op te sporen en te stimuleren. Zowel op intellectueel, cultureel, creatief en sportief gebied.

Neem contact op

"*" geeft vereiste velden aan

Naam*
Opleiden en ontwikkelen

In een wereld waarin beroepen – en de kennis en vaardigheden die daarvoor vereist zijn – in hoog tempo evolueren, is één van de meest belangrijke vaardigheden die we leerlingen kunnen meegeven het vermogen om te leren. Op Academie Tien willen we die houding ook als docenten voorleven. Omdat we een voorbeeld voor leerlingen willen zijn, maar ook omdat we geloven dat je ontwikkeling als docent niet eindigt na het afronden van de lerarenopleiding. We streven ernaar om docenten verder op te leiden tot professionals die in staat zijn zichzelf te ontwikkelen.

Karakteristieken van het onderwijs op Academie Tien

Academie Tien is een jonge school in ontwikkeling. Leerlingen kunnen bij ons een, mavo-, havo- of vwo-diploma behalen. We bieden onderwijs aan vanuit twee uitgangspunten: persoonlijk en gemeenschappelijk. Ons onderwijs is persoonlijk, bijvoorbeeld omdat leerlingen vakken volgen op het niveau dat bij ze past. Zo kan een leerling met een havo-programma bijvoorbeeld het vak Engels op vwo-niveau volgen. Niet omdat hoger beter is, maar omdat wij een leerroute willen bieden die bij een leerling past. Daarnaast maken leerlingen maken (onder onze begeleiding) keuzes in hun rooster. Zo kunnen we tijd maken voor vakken die extra aandacht vragen, of juist voor de verdieping in een onderwerp waardoor een leerling gefascineerd is. Tegelijkertijd is ons onderwijs gemeenschappelijk. Zo werken we bewust met heterogene groepen en een ‘unit’ als ‘mini-maatschappij’, waarin we elkaar kunnen ontmoeten.

Op Academie Tien streven we naar onderwijs dat verwondering oproept bij de leerling. Daarom is ons curriculum opgebouwd aan de hand van ‘grote vragen’. De structuur van het curriculum wordt gevormd aan de hand van leerdoelen. Op die manier kunnen we gerichte keuzes maken, een sterke opbouw van ons onderwijs garanderen, en ruimte bieden aan creativiteit van docenten.

SSGN vlog

Locatie

IJsbeerstraat 12,
6531 PL Nijmegen

024 – 356 39 74
info@ssgn.nl