Kansengelijkheid

Alle mensen zou dezelfde kansen moeten hebben om zich te ontwikkelen, ongeacht waar ze geboren zijn en welke talenten ze hebben. Kansengelijkheid is een actueel onderwerp dat aandacht nodig heeft in de maatschappij. Goed geschud werkt met betrokkenheid en affiniteit aan dit thema en heeft inmiddels aanzienlijke ervaring opgebouwd binnen opdrachten.

Onze
visie

Een vraagstuk zoals kansengelijkheid vraagt om een gezamenlijke aanpak. Het werkveld speelt hierin een cruciale rol. Wij geloven in beleid dat gemaakt wordt samen met uitvoerende partners.

Daarnaast vraagt zo’n thema om een gedegen probleemanalyse. Een messcherpe analyse van de huidige situatie is altijd een goed startpunt. Dit is de basis om te bepalen welke kansen er nu zijn en waar die nog ontbreken.

Tot slot is het aanbrengen van focus essentieel. Bij Goed geschud weten we dat als je geen keuzes maakt, de keuze voor je wordt gemaakt. Als we bij een vraagstuk rondom kansengelijkheid alles willen oppakken, dan wordt het al zo snel zo groot dat je door de bomen het bos niet meer ziet.

Focus zorgt voor succes, juist door te benoemen wat we niet gaan doen.

Opdracht voorbeelden

Voorbeelden van opdrachten rondom kansengelijkheid: 

  • Voor Gemeente ’s-Hertogenbosch hebben wij bij de start van het programma Gelijke Kansen ons ingezet in de rollen van programmamanager als projectondersteuner, ter ondersteuning van een stevige basis.
  • Voor Gemeente Utrecht schreven wij in co-creatie met de gehele onderwijssector de Utrechtse Onderwijs Agenda 2023-2026, om alle Utrechtse kinderen een kansrijke toekomst te bieden.
  • Ook voor Gemeente Utrecht ondersteunen wij de wijken Overvecht Zuidwest en Noordwest met het opstellen van een gezamenlijke visie en plannen voor de rijke schooldag.

 

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Jerke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike