Kansengelijkheid  in het onderwijs

De afgelopen jaren hebben steeds meer onderwijsinstellingen aandacht besteed aan het verminderen van kansenongelijkheid in het onderwijs. Men spreekt van kansenongelijkheid als kinderen of jongeren door hun specifieke achtergrond niet dezelfde resultaten behalen terwijl zij wel over dezelfde talenten beschikken als andere leeftijdsgenootjes (bron: https://www.nji.nl/kansengelijkheid-in-het-onderwijs/wat-is-kansenongelijkheid-in-het-onderwijs).

Toen de coronapandemie om de hoek kwam kijken, werd het verschil in kansen nóg duidelijker, waardoor de urgentie voor het creëren van gelijke kansen groeide. Kansenongelijkheid is een complex probleem, omdat er niet één factor als oorzaak aan te wijzen is. Toch richten discussies over kansengelijkheid zich vaak op de rol van het onderwijs om ongelijkheid tussen leerlingen te verminderen.

De Rijke 
Schooldag

Het verminderen van kansenongelijkheid in het onderwijs is belangrijk, maar gelijke kansen voor kinderen en jongeren organiseer je niet enkel bínnen het klaslokaal. Juist in de uren buiten school worden grote verschillen zichtbaar. Verschillen die maken dat kinderen in meer of mindere mate de kans krijgen om zich te ontwikkelen. Waar het ene kind uitgedaagd wordt door bijvoorbeeld op de fiets naar school te gaan, voetbaltraining, gitaarles of een theaterbezoek, is de ander elke ochtend op zichzelf aangewezen en elke middag thuis of op straat omdat er geen andere mogelijkheden zijn.

Dit resulteert in ongelijke kansen. Het ene kind of jongere heeft immers meer kans om talenten te ontdekken, nieuwe ervaringen op te doen en zelfvertrouwen te ontwikkelen dan het ander.

Om ervoor te zorgen dat de kansengelijkheid van kinderen ook buiten de reguliere schooltijd wordt bevorderd, wordt er op verschillende plekken in Nederland gewerkt aan een Rijke Schooldag. Een langere dag, met ruimte voor nieuwe kansen. Hierbij worden kinderen uitgedaagd om naast het reguliere curriculum mee te doen aan allerlei activiteiten op het gebied van onder andere sport, cultuur, gezondheid, sociale vaardigheden en techniek. De activiteiten vinden veelal plaats op of rondom de school, en zijn gratis toegankelijk voor alle kinderen en jongeren.

Het effect van de coronapandemie op de jeugdwerkloosheidscijfers was groot: in 2020 was maar liefst 9,1% van de 15- tot 25-jarige beroepsbevolking werkloos*. Aa

Kansengelijkheid in 
jeugdwerkloosheid

In zogeheten ‘voorloperswijken’ zijn scholen hier al een eind mee op weg. Goed geschud is betrokken bij een aantal van deze ‘voorloperstrajecten’. Zo werken wij in ’s-Hertogenbosch West als projectleider samen met een brede coalitie aan scholen en maatschappelijke partners. Daarbij is het doel om een inspirerende en kansrijke omgeving te creëren voor alle kinderen en jongeren in de wijk – van opstaan tot slapengaan. Daarbij is samen met kinderen, jongeren en ouders in kaart gebracht wat hun wensen en behoeftes zijn, om daar vervolgens activiteiten voor te organiseren.

 

Voorloperswijken in
Utrecht

In Utrecht werken wij als projectleider in drie voorloperswijken: Utrecht Zuid West, Overvecht en Noordwest. We starten met het opzetten van een gemeente brede visie, zodat iedereen werkt voor hetzelfde doel. Tegelijkertijd zijn wij ons ervan bewust dat elke wijk ook om een eigen aanpak vraagt: de uitdagingen verschillen immers erg per wijk. We werken daarom met de wijkcoalities ook aan een wijkspecifieke aanpak. De lessen die wij onderweg met elkaar leren, delen we vervolgens in de hele gemeente. Zo werken wij uiteindelijk toe naar een Rijke Schooldag in heel Utrecht.

 

Meer informatie over onzeaanpak?

Houd jij je bezig met kansengelijkheid en ben je benieuwd naar de Rijke Schooldag en ons werk? Neem dan contact op met Marlies door te e-mailen naar Marlies@goedgeschud.nl of te bellen naar 06-57997209.

     

     

    Zoek ons op

    Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

    Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike