Tips tegenjeugdwerkloosheid

 

Je hebt het misschien wel vaker voorbij horen komen, het woord jeugdwerkloosheid. Het is een onderwerp waar in deze tijden zeker aandacht aan besteed moet worden. Sinds de zomer van 2020 is het percentage werkloze jongeren tussen de 15 en 25 jaar gestegen naar 11,3% We willen natuurlijk niet dat dit percentage nog verder zal oplopen. Om die reden hebben wij een whitepaper geschreven die zeven tips bevat voor het inperken van jeugdwerkloosheid. Daarover later meer!

 

Feiten over
jeugdwerkloosheid

Jeugdwerkloosheid kan grote gevolgen hebben voor een individu. Mensen die (onvrijwillig) werkloos zijn, ervaren meer en vaker psychologische stress en hebben doorgaans een slechtere fysieke gezondheid. Ook kan het niet hebben van werk leiden tot het hebben van een negatiever zelfbeeld en tot het ervaren van eenzaamheid. Al met al kenmerken die niet wenselijk zijn voor een persoon. Om jeugdwerkloosheid op een goede en effectieve manier aan te kunnen pakken, wordt er in onze whitepaper aandacht besteed aan manieren om hiermee aan de slag te gaan. De handvatten die geboden worden, zijn stappen die gezet kunnen worden binnen gemeentes, het onderwijs en het bedrijfsleven.

Handvatten voor
gemeenten

Om de doelgroep te kunnen helpen, is het van belang te achterhalen wie de doelgroep precies is en waar ze vastloopt. De eerste tip voor gemeenten luidt dan ook als volgt: het probleem analyseren om het te kunnen doorgronden. Gemeentes staan dichtbij de burger. Dit maakt hen geschikt om inzichtelijk te maken wat de kenmerken van werkloze jongeren zijn. Op basis van die uitkomsten worden er patronen zichtbaar, waardoor verschillende routes naar de oplossing kunnen worden ingezet.

 

Handvatten voor
het onderwijs

Een tip voor het onderwijs is het inrichten van een nazorgtaak. Nazorg vanuit het onderwijs kan veel verschillende vormen aannemen. Iedere onderwijsinstelling kan de nazorg dan ook op een andere manier inrichten. Neem hierbij als voorbeeld dat een onderwijsinstelling in het eerste jaar na het verlaten van de school meerdere contactmomenten inplant.

 

Handvatten voor
het bedrijfsleven

Door uitval te voorkomen in het bedrijfsleven wordt jeugdwerkloosheid ook ingeperkt. Het is dan ook aan de organisatie de uitdaging om ervoor te zorgen dat de werknemers een match zijn en blijven met de organisatie.

 

Benieuwd naar de overigetips?

We hebben nu een aantal tips kort met jullie kunnen delen. Overigens zijn er nog veel meer tips die jeugdwerkloosheid kunnen inperken. Wij delen deze graag met jullie in onze gratis whitepaper. Je kan hem hier downloaden. Mocht je naderhand nog vragen hebben? Neem dan gerust contact met ons op!

 

 

Zoek ons op

Heb je een vraag? Of wil je gewoon een keer koffie drinken? Bel een van ons of neem contact op via het contactformulier.

Groeten van Frank, Arthur, Marlies, Sophie, Lieke, Jerke, Eva, Stella, Noa, Renée, Morris, Anne, Jasper, Bas, Ileen & Maaike