Morris

van der Hoeven

Morris is een denker, doener én voeler. Hij luistert goed en stelt prikkelende vragen om tot de kern te komen. Hij houdt ervan om complexe vraagstukken te analyseren en samen met zijn omgeving waardevolle oplossingen te creëren. Verder gaat hij graag op zoek naar contact en verbinding, om vanuit die verbinding voor draagvlak en resultaat te zorgen.

Morris maakt het liefst duurzame impact op maatschappelijke thema's die hem aan het hart gaan. Zo heeft hij brede ervaring op diversiteit, inclusie en gelijkwaardigheid en heeft hij zich tijdens zijn master verdiept in circulariteit. Bovenal wil hij graag de wereld een stukje mooier, eerlijker en gelijkwaardiger maken.