Eva
Pitlo

Eva gaat graag samen op zoek naar creatieve en verrassende oplossingen voor complexe problemen, om de mensen met wie zij werkt te prikkelen om te durven innoveren. Dit doet ze niet vanaf de zijlijn, maar vanuit het veld waar een vraagstuk zich afspeelt. Resultaatgericht en eerlijk te werk gaan en de gevonden oplossing terugzien in de praktijk, is waar zij het voor doet.

Wat haar drijft is het willen verbinden van mensen, omdat ze gelooft dat onze grootste kracht ligt in de verbindingen die we kunnen maken. Bijdragen aan het vergroten van de kansen voor kwetsbare groepen maakt haar enthousiast en geeft haar energie.

Met een achtergrond in bestuurskunde kan Eva complexe netwerken doorzien en daar duidelijkheid in scheppen. Ze zorgt ervoor dat problemen inzichtelijk worden door te achterhalen wat het probleem achter het probleem is, om tot concrete oplossingen te komen.