Academie Tien

Over Academie Tien

 

Academie Tien is een school waar we leerlingen laten kennismaken met de wereld én met zichzelf. We willen ruimte bieden om te ervaren en na te denken over hoe de wereld in elkaar zit en welke plek je daarin wilt innemen. Daarom is verwondering het uitgangspunt van het onderwijs dat wij met elkaar maken. Als je je verwondert over wat er om je heen of met jezelf gebeurt, onderzoek je vanuit een open houding en kun je langzaam antwoorden zien ontstaan. ‘Grote vragen’ vormen dan ook het vertrekpunt voor de inhoud van onze lessen. De klas op Academie Tien is geen plek waar slechts kennis wordt geconsumeerd, maar een kennismaking met de wereld én met jezelf.

Als school dragen wij bij aan de koers van onze maatschappij. Onze samenleving is aan stevige veranderingen onderhevig en heeft burgers nodig die maatschappelijk betrokken zijn en bijdragen aan een eerlijke verdeling in onze samenleving. We bieden ruimte om na te denken over hoe de wereld in elkaar zit en welke plek een leerling hierin wil innemen. Zo leiden we leerlingen op tot autonome en veerkrachtige volwassenen.

Opleiden en ontwikkelen

In een wereld waarin beroepen – en de kennis en vaardigheden die daarvoor vereist zijn – in hoog tempo evolueren, is één van de meest belangrijke vaardigheden die we leerlingen kunnen meegeven het vermogen om te leren. Op Academie Tien willen we die houding ook als docenten voorleven. Omdat we een voorbeeld voor leerlingen willen zijn, maar ook omdat we geloven dat je ontwikkeling als docent niet eindigt na het afronden van de lerarenopleiding. We streven ernaar om docenten verder op te leiden tot professionals die in staat zijn zichzelf te ontwikkelen.

Karakteristieken van het onderwijs op Academie Tien

Academie Tien is een jonge school in ontwikkeling. Leerlingen kunnen bij ons een, mavo-, havo- of vwo-diploma behalen. We bieden onderwijs aan vanuit twee uitgangspunten: persoonlijk en gemeenschappelijk. Ons onderwijs is persoonlijk, bijvoorbeeld omdat leerlingen vakken volgen op het niveau dat bij ze past. Zo kan een leerling met een havo-programma bijvoorbeeld het vak Engels op vwo-niveau volgen. Niet omdat hoger beter is, maar omdat wij een leerroute willen bieden die bij een leerling past. Daarnaast maken leerlingen maken (onder onze begeleiding) keuzes in hun rooster. Zo kunnen we tijd maken voor vakken die extra aandacht vragen, of juist voor de verdieping in een onderwerp waardoor een leerling gefascineerd is. Tegelijkertijd is ons onderwijs gemeenschappelijk. Zo werken we bewust met heterogene groepen en een ‘unit’ als ‘mini-maatschappij’, waarin we elkaar kunnen ontmoeten.

Op Academie Tien streven we naar onderwijs dat verwondering oproept bij de leerling. Daarom is ons curriculum opgebouwd aan de hand van ‘grote vragen’. De structuur van het curriculum wordt gevormd aan de hand van leerdoelen. Op die manier kunnen we gerichte keuzes maken, een sterke opbouw van ons onderwijs garanderen, en ruimte bieden aan creativiteit van docenten.

Hoe vullen wij dat in?

⦁ Het nadenken over en verder uitwerken van een filosofie-curriculum voor heterogene onderbouw- en bovenbouwklassen, waarbij de filosofische houding en vaardigheden centraal staan;
⦁ Het ontwikkelen van eigen lesmateriaal dat uiting geeft aan de onderwijsvisie van de school en de structuur van het curriculum.
⦁ Het nadenken en ontwikkelen van ons eigen gecreëerde vak, LEF (leren, ethiek en filosofie). Binnen dit vak staat het gedachtegoed van onze school centraal, waarbij leerlingen geleerd wordt over de wereld en haar relaties na te denken en dit in de praktijk uit te oefenen.
Het maken van onderwijs is voor ons één van de focuspunten van onze school.

Academie Tien is een onderdeel van NUOVO (Utrecht)

Samen met 13 andere scholen maakt Academie Tien deel uit van stichting NUOVO, de stichting voor openbaar voortgezet onderwijs in Utrecht. De website van NUOVO is te vinden op www.nuovo.eu.
De school bevindt zich in de snel groeiende wijk Leidsche Rijn en zal medio 2023 verhuizen naar een nieuw te bouwen school.

● Locatie

 

Philipsguldenhof 100,
3541 GL Utrecht

030 - 782 09 99
info@academie-tien.nl

Naar de website