Download hier

Het stappenplan naar een werkend beleidsdocument

Beleidsvraagstukken waar maar geen beweging in komt – iedere gemeente kent ze. Dat kan anders. Op basis van inzichten uit onder andere de agile en design thinking realiseren we met alle betrokkenen in hoog tempo een werkend beleidsinstrument. Dit doen we aan de hand van een stappenplan. Je downloadt ons gratis stappenplan hieronder.

 

In zes stappen stellen we een messcherpe probleemanalyse op, bedenken we creatieve ideeën en vernieuwende oplossingen, en perfectioneren we deze voordat we ze opschalen. Op deze wijze laten we de gebruikelijke aanpak van uitgebreid inventariseren, analyseren, opdelen in deelvraagstukken, beleid schrijven en de oplossing aanbesteden in de markt, helemaal los. 

Beleid en uitvoering worden zo één:“You build it, you run it.” Input en feedback vanuit burgers, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven zorgt voor kwaliteit, impact en maatschappelijk draagvlak.

Download hier ons stappenplan

    Frank Maas - Goed geschud
    Wil jij meer informatie over het stappenplan naar een werkend beleidsdocument?

    📞︁ 06-13920292
    ✉︁ frank@goedgeschud.nl