Sam

van Grondelle

Sam zoekt vanuit verbinding oplossingen voor complexe vraagstukken. Hij weet op een empathische manier van werkvloer tot bestuurskamer verandering te brengen. Hij is analytisch en ziet snel wat nodig is om vooruit te komen. Sam zorgt er voor dat teams gezamelijk richting hun doel kunnen werken, zonder hierbij het individu uit het oog te verliezen.

Sam zet zich in voor eerlijke kansen en het wegnemen van ongelijke startposities. Hij werkt daarbij op een creatieve en verrassende manier aan gelijkwaardige participatie.

Sam heeft een master behaald in Societal Resilience (Research), waarmee hij verbinding weet te leggen tussen maatschappelijke en organisatorische thema’s.