Strategiekompas

Strategiekompas

Scherp krijgen waar je naar toe wilt. We krijgen de juiste informatie naar boven en vertalen deze samen met jullie naar een heldere route. Het pad dat achteraf logisch is.
Met ons hoofd en hart stellen we vlijmscherpe vragen om tot de kern door te dringen. Op zoek naar een verhaal dat de inspiratie biedt om doelen te bereiken. Dat rekening houdt met een omgeving die nooit stil staat.

We starten met inventariseren waar je organisatie staat in haar omgeving. We verkennen innovatieve business modellen en inspirerende toekomstbeelden. Met elkaar maken we scenario's voor de toekomst. Hier laten we twijfel toe. Op zoek naar waar het echt om gaat. Van daaruit bouwen we aan een verhaal dat toekomstbestendig is. Zo wordt iedere organisatie sterker.

Klantvraag: Wat is dé strategie voor een veilig ondernemersklimaat?

Achtergrond
Het PVO is een samenwerkingsverband tussen gemeenten, politie, het Openbaar Ministerie en ondernemers. Verschillende werelden met verschillende belangen. Voor zo’n publiek-private samenwerking is een scherpe strategie nodig en een logische vorm van samenwerking.

Onze aanpak
Goed geschud heeft de behoeften en zorgen van alle partijen geïnventariseerd en aan elkaar laten presenteren. Zo konden alle partijen zich in elkaars situatie verplaatsen. In wisselende samenstellingen hebben we diverse scenario's ontworpen. Deze hebben we vertaald in scherpe voorstellen aan de bestuurders.

Resultaat
Door het maken van concrete keuzes heeft het platform een helder en gedragen profiel gekregen. Er is gekozen voor actiegerichte samenwerking rondom specifieke thema's, zoals cybercrime, ondermijning, overvallen en de aanpak van winkeldiefstal. De samenwerking is pragmatisch ingericht, zodat de bureaucratie drastisch is verminderd. Het platform is volop in beweging en boekt concrete resultaten voor ondernemers.

Meer weten? Vraag Frank. 

frank@goedschud.nl 
06-13920292