Kritische vriend

Kritische vriend

Bewust worden van je eigen rol en impact. We komen naast je staan en stellen vlijmscherpe vragen. We helpen jou de beweging te creëren die nodig is. Dit gaat verder dan coachen. Samen zoeken we naar patronen die belemmerend zijn voor voortuitgang en kansen die extra aandacht verdienen.

Klantvraag: Hoe zorg ik voor tevreden studenten en geïnspireerde docenten?

Achtergrond
In opdracht van de directie van een MBO college hebben wij een aantal opleidingen ondersteund om de kwaliteit van het onderwijs te vergroten.

Onze aanpak
Wij zijn letterlijk en figuurlijk naast de managers gaan staan. Samen met hen en hun teams hebben we de belemmerende patronen blootgelegd en interventies gedaan op de harde én zacht kant. Er is een structuurwijziging geïmplementeerd in samenwerking met de docenten. Ook zijn de werkprocessen opnieuw ingericht. De managers weten nu in welke dynamiek ze werken en hoe ze deze kunnen doorbreken.

Resultaat
De opleidingen lopen weer. Docenten praten in de koffiekamer over onderwijs en studenten; daar waar het over moet gaan. Het is duidelijk voor iedereen hoe besluiten met elkaar worden genomen en de docent ervaart weer regie. De manager geeft kaders, faciliteert en neemt de besluiten die nodig zijn. En dat zorgt voor tevreden studenten en geïnspireerde docenten.

 

Meer weten? Vraag Arthur

arthur@goedschud.nl
06-24693546

Vijf vragen die elke leidinggevende zichzelf nu zou moeten stellen

Vijf vragen die elke leidinggevende zichzelf nu zou moeten stellen

Voor ons werk spreken we veel leidinggevenden en we merken dat er in deze tijd vijf vragen zijn die steeds...

Lees verder
Ons portfolio
Gemeente Amsterdam – brede brugperiodes

Gemeente Amsterdam – brede brugperiodes

In het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam is het bevorderen van kansengelijkheid een belangrijk thema. Daarom heeft de gemeente Rotterdam...

Lees verder
Gemeente Rotterdam ‘Aanpak po – vo’

Gemeente Rotterdam ‘Aanpak po – vo’

In het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam is het bevorderen van kansengelijkheid een belangrijk thema. Daarom heeft de gemeente Rotterdam...

Lees verder
Regioplan laaggeletterdheid

Regioplan laaggeletterdheid

Het ‘Regioplan Laaggeletterdheid’ is een leidraad voor de samenwerking tussen contactgemeente Almere en de andere gemeenten in de Arbeidsmarktregio Flevoland...

Lees verder
Meerjarenstrategie NSPOH

Meerjarenstrategie NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) leidt professionals op voor de hedendaagse praktijk van public en occupational...

Lees verder
Huntington KennisNet Nederland

Huntington KennisNet Nederland

Huntington KennisNet Nederland https://www.hknn.nl/ maakt de transitie van een informele netwerkorganisatie naar een formele professionele organisatie. Hun ambitie is om...

Lees verder
Kwartiermaker dagbesteding

Kwartiermaker dagbesteding

Hoe kan dagbesteding optimaal bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen? Op deze vraag hebben we voor...

Lees verder
Pilot praktijkleren

Pilot praktijkleren

Voor de arbeidsmarktregio Flevoland zijn we penvoerder voor de Pilot Praktijkleren. We maken werkwijzen die zorgen dat mensen zonder startkwalificatie...

Lees verder
Jongeren- en kinderbeleid Almere

Jongeren- en kinderbeleid Almere

In opdracht van de gemeente Almere deden we onderzoek naar en gaven we beleidsadvies over het jongeren- en kinderbeleid.

Lees verder
Wat is dé strategie voor een veilig ondernemersklimaat?

Wat is dé strategie voor een veilig ondernemersklimaat?

Met een aktiegerichte benadering worden concrete resultaten voor ondernemers geboekt.

Lees verder
Dagbesteding in corona tijd

Dagbesteding in corona tijd

Fijn gevoel om in deze Coronatijd wat te kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen en gepassioneerde zorgprofessionals! We hebben de krachten...

Lees verder