Slim sturen

Slim sturen

Continu weten hoe tevreden klanten, studenten of medewerkers zijn en waar kansen liggen voor nog meer geluk. We combineren  inhoudelijke kennis met technologie om slimmer te kunnden sturen. We ontwikkelden een methode om slimmer te kunnen sturen.

Klantvraag: Hoe beïnvloed ik effectief de tevredenheid van studenten?

Achtergrond:
Elke school wil tevreden studenten. De onderwijsinspectie eist dat besturen en opleidingen een stelsel van kwaliteitszorg inrichten en op basis daarvan het onderwijs verbeteren. Maar hoe richt je een stelsel in dat meer is dan een papieren tijger en echt aansluit bij de ambities van de school?

Onze aanpak:
Wij geloven in een continue dialoog over hoe de school elke dag een stukje beter wordt. Dat gaat verder dan het onderwijs. Het gaat ook over de tevredenheid van de medewerkers, de kwaliteit van de kantine, de ervaring van de bezoeker op een open dag…​

Onze adviseurs kennen de onderwijssector door en door. Door het combineren van deze kennis met technologie zetten wij een innovatief stelsel van kwaliteitszorg neer waarmee echt gewerkt kan worden aan studentgeluk.

Samen met onze technologie partner Moodus ontwikkelden we een zuil waarmee gericht onderzoek gedaan kan worden naar tevredenheid. Onze zuilen zijn hartslagmeters. We meten continu en gericht, zodat de school altijd weet wat er speelt. De hartslag interpreteren we samen en verbinden we aan de visie en missie van de school. We komen tot een verbeteraanpak. Dat is elke dag een stukje beter op weg naar studentgeluk.

 

Meer weten? Vraag Frank. 

frank@goedschud.nl 
06-13920292

 

Uitgelicht
Een reep chocolade. Of het verschil tussen kwaliteitsborging en studentgeluk.

Een reep chocolade. Of het verschil tussen kwaliteitsborging en studentgeluk.

Er is een effectieve manier om onderwijsmensen buikpijn te bezorgen: het woord kwaliteitsborging. Vlak voor het sluiten van de scholen...

Lees verder
Dag 1 – De scholen dicht.

Dag 1 – De scholen dicht.

Wat een dag. Vandaag dacht ik (op afstand) mee met een aantal scholen over de weg naar onderwijs op afstand....

Lees verder
Ons portfolio
Gemeente Amsterdam – brede brugperiodes

Gemeente Amsterdam – brede brugperiodes

In het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam is het bevorderen van kansengelijkheid een belangrijk thema. Daarom heeft de gemeente Rotterdam...

Lees verder
Gemeente Rotterdam ‘Aanpak po – vo’

Gemeente Rotterdam ‘Aanpak po – vo’

In het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam is het bevorderen van kansengelijkheid een belangrijk thema. Daarom heeft de gemeente Rotterdam...

Lees verder
Regioplan laaggeletterdheid

Regioplan laaggeletterdheid

Het ‘Regioplan Laaggeletterdheid’ is een leidraad voor de samenwerking tussen contactgemeente Almere en de andere gemeenten in de Arbeidsmarktregio Flevoland...

Lees verder
Meerjarenstrategie NSPOH

Meerjarenstrategie NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) leidt professionals op voor de hedendaagse praktijk van public en occupational...

Lees verder
Huntington KennisNet Nederland

Huntington KennisNet Nederland

Huntington KennisNet Nederland https://www.hknn.nl/ maakt de transitie van een informele netwerkorganisatie naar een formele professionele organisatie. Hun ambitie is om...

Lees verder
Kwartiermaker dagbesteding

Kwartiermaker dagbesteding

Hoe kan dagbesteding optimaal bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen? Op deze vraag hebben we voor...

Lees verder
Pilot praktijkleren

Pilot praktijkleren

Voor de arbeidsmarktregio Flevoland zijn we penvoerder voor de Pilot Praktijkleren. We maken werkwijzen die zorgen dat mensen zonder startkwalificatie...

Lees verder
Jongeren- en kinderbeleid Almere

Jongeren- en kinderbeleid Almere

In opdracht van de gemeente Almere deden we onderzoek naar en gaven we beleidsadvies over het jongeren- en kinderbeleid.

Lees verder
Wat is dé strategie voor een veilig ondernemersklimaat?

Wat is dé strategie voor een veilig ondernemersklimaat?

Met een aktiegerichte benadering worden concrete resultaten voor ondernemers geboekt.

Lees verder
Dagbesteding in corona tijd

Dagbesteding in corona tijd

Fijn gevoel om in deze Coronatijd wat te kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen en gepassioneerde zorgprofessionals! We hebben de krachten...

Lees verder