uitnodiging fris festival

Mentale gezondheid én welbevinden

 

De afgelopen 1,5 jaar hebben op iedereen impact gehad en misschien nog wel het meest op middelbare scholieren en studenten. In een tijd waarin je je langzaam los maakt van huis, je eigen wereld vergroot en met vrienden op pad gaat is de bewegingsvrijheid een lange tijd heel beperkt geweest. Thuis te dicht op elkaar, gebrek aan motivatie voor school en weinig afleiding van sport en de kroeg.

Dit heeft impact gehad op de mentale gezondheid en het gevoel van welbevinden van veel jongeren. De coronapandemie heeft duidelijk gemaakt dat sociaal contact en grip op je eigen leven essentieel zijn voor de ontwikkeling van jongvolwassenen.

Hoewel jongeren veerkrachtig zijn, is het komend jaar misschien belangrijker dan ooit tevoren om ook echt oog te hebben voor de sociaal emotionele ontwikkelingen van onze leerlingen en studenten. En in te zetten op zaken als verbinding, groepsvorming, welbevinden, leerplezier en zelfvertrouwen.

Vind jij het belangrijk om hier aandacht voor te hebben op jouw school en in jouw organisatie en ben je op zoek naar inspiratie, goede ervaringen van anderen en toepasbare ideeën, kom dan naar FRIS! op vrijdag 24 september in de middag! Hieronder vind je meer informatie over het programma.

Weet je nu al dat je erbij wilt zijn, meld je dan direct aan via: www.takeastep.nl/fris

Programma

Het programma op 24 september

De middag heeft twee doelstellingen; samen gedachten vormen hoe we aandacht kunnen hebben voor mentale gezondheid en welbevinden in de schoolomgeving. En om te ontdekken hoe we dit samen met middelbare scholieren en studenten kunnen doen.

13.30 uur - Plenaire start: de impact van corona
Tijdens de start verkennen we de impact van corona op de mentale gezondheid en het welbevinden van middelbare scholieren en studenten. Dit doen we onder andere met hulp van de NJR. Vervolgens gaan we in kleine groepen uiteen om nader kennis te maken en ervaringen en inzichten uit te wisselen over de impact van corona op de mentale gezondheid en welbevinden.

14.00 uur - Inspiratieronde
In de inspiratieronde laten we kort een paar sterke praktijkvoorbeelden voorbijkomen van scholen die hier op eigen wijze goed in geslaagd zijn.

14.30 uur - Korte pauze

14.45 uur – Gespreksronde: mix van gesprekstafels en workshops

Tijdens de gespreksronde kies je voor een tafel of workshop met een thema dat jou het meest aanspreekt. Zo hebben we tafels/workshops die gaan over:

Motivatie en leerplezier: Hoe helpen we leerlingen weer in het ritme en plezier beleven aan school?
Verbinding en groepsvorming: Hoe krijgen we het gevoel van samen terug?
Mentale gezondheid: Hoe krijgen we zicht op en komen we met leerlingen in gesprek over mentale gezondheid?
Welbevinden: Wat zou komend jaar kunnen helpen om het welbevinden van zowel leerlingen als docenten te sterken?
Stress en zelfvertrouwen: Hoe kunnen we het vertrouwen in eigen kunnen sterken en leerlingen helpen die (misschien meer dan anders) last krijgen van stress en faalangst?
De rol van de mentor: Welke rol kan de mentor vervullen in het bespreekbaar maken van de impact van Corona? Waar wil je volgend jaar in het mentoraat echt op inzetten?
Start van het schooljaar: Hoe maken we een goede start met elkaar? Zowel met leerlingen als ook collega’s onderling?
Een integrale aanpak voor positief onderwijs: Wat hebben we op basis van een groot onderzoek de afgelopen jaren geleerd over hoe je tot een integrale aanpak voor positief onderwijs komt binnen de school?
Peer tutoring: Hoe zouden leerlingen nog veel meer met en van elkaar kunnen leren?

16.00 – 16.30 uur - Plenaire afronding
We eindigen de middag plenair en wisselen kort uit wat de middag aan nieuwe ideeën en inzichten heeft opgeleverd.

Praktische gegevens

We willen het gesprek gedurende de middag juist met jongeren voeren en niet alleen over ze praten. Daarom willen je vragen om een jongere mee te nemen (mag ook een groepje jongeren zijn). Dus neem die jongeren mee die nu door jouw hoofd schiet, of dat nou een leerling of student is, je zoon of dochter, neef of nicht. Wij zorgen ervoor dat het programma ook aantrekkelijk is voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 25 jaar. Lukt het jou niet om iemand mee te nemen, geen ramp, je bent alsnog van harte welkom.

Wanneer:          24 september 2021 van 13.30 – 16.30 uur
Waar:                  Hopelijk op locatie (details volgen) en anders digitaal
Kosten:               65,- euro inclusief btw en jongeren zijn gratis

Aanmelden kan via: www.takeastep.nl/fris