Doordacht Kiezen

Doordacht Kiezen

Weten waar verandering nodig is. Samen maken we een concrete analyse van het functioneren en presteren van je organisatie. De basis voor doordacht kiezen voor wérkende oplossingen.

Klantvraag: Hoe kunnen we onze toponderzoekers zo effectief mogelijk ondersteunen?

 

Achtergrond
Een belangrijke tak binnen het UMC Amsterdam is onderzoek. Het AMC heeft ons gevraagd te kijken hoe de ondersteunende diensten de (top) onderzoekers nog beter kunnen ondersteunen en efficiënter kunnen gaan werken.

Onze aanpak
Wij hebben een foto van de ondersteunende diensten gemaakt. Welke diensten worden geleverd, hoe is de samenwerking tussen afdelingen geregeld, hoe zijn ketenprocessen ingericht en hoe verhoudt de cultuur van de organisatie zich tot de doelstellingen. We hebben verbeterpunten opgesteld en samen met de directie een prioritering vastgesteld. Ondertussen zijn we ook aan de slag gegaan en hebben we samen concrete resultaten geboekt.

Resultaat
Door het snel realiseren van concrete resultaten, samen met de medewerkers, is het zelfvertrouwen gegroeid. Er zijn heldere afspraken gemaakt tussen afdelingen en duidelijk beschreven processen. Het besef van eigenaarschap en gevoel van trots op de eigen organisatie is sterk gegroeid.

Meer weten? Vraag Arthur 

arthur@goedgeschud.nl
06-24693546

 

Ons portfolio
Hoe perken we jeugdwerkloosheid in?

Hoe perken we jeugdwerkloosheid in?

Je hebt het misschien wel vaker voorbij horen komen, het woord jeugdwerkloosheid. Het is een onderwerp waar in deze tijden...

Lees verder
Hybride Leeromgeving | Whitepaper

Hybride Leeromgeving | Whitepaper

Hybride Onderwijs. Wat houdt het precies in? En hoe voeren we het door binnen een bestaand beleid? Deze vragen beantwoorden...

Lees verder
Kwartiermaker dagbesteding

Kwartiermaker dagbesteding

Hoe kan dagbesteding optimaal bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen? Op deze vraag hebben we voor...

Lees verder
Pilot praktijkleren

Pilot praktijkleren

Voor de arbeidsmarktregio Flevoland zijn we penvoerder voor de Pilot Praktijkleren. We maken werkwijzen die zorgen dat mensen zonder startkwalificatie...

Lees verder
Jongeren- en kinderbeleid Almere

Jongeren- en kinderbeleid Almere

In opdracht van de gemeente Almere deden we onderzoek naar en gaven we beleidsadvies over het jongeren- en kinderbeleid.

Lees verder
Wat is dé strategie voor een veilig ondernemersklimaat?

Wat is dé strategie voor een veilig ondernemersklimaat?

Met een aktiegerichte benadering worden concrete resultaten voor ondernemers geboekt.

Lees verder
Dagbesteding in corona tijd

Dagbesteding in corona tijd

Fijn gevoel om in deze Coronatijd wat te kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen en gepassioneerde zorgprofessionals! We hebben de krachten...

Lees verder