Ondersteuning U-TECH community

Utrecht kent net als de rest van Nederland een groot tekort aan gekwalificeerd ICT-personeel. Tegelijkertijd biedt deze bedrijfstak juist nu én in de toekomst veel zekerheid op werk.

Om de mismatch op de ICT-arbeidsmarkt te verkleinen en de instroom van kandidaten in deze sector te vergroten, werd in 2021 de U-TECH community opgericht. In deze community slaan onderwijs, bedrijfsleven en overheden de handen ineen om te zorgen voor een toestroom van voldoende gekwalificeerd ICT-personeel.

De focus gaat daarbij uit naar vier programmalijnen, met elk verschillende projecten. Zo worden mensen van werk-naar-werk begeleid en zorgt U-TECH ervoor dat mensen weer aan het werk gaan. Ook wordt er hard gewerkt aan versterking van ondernemerschap en de begeleiding van opleiding naar werk.

Vraagstelling vanuit de klant

Om de doelen van U-TECH community te bereiken, werden er in korte tijd al veel uiteenlopende activiteiten en projecten opgezet. Echter werd ook snel duidelijk dat er meer menskracht nodig was om als community nóg meer te bereiken. Met die reden werd Goed geschud benaderd.

De vraag aan Goed geschud was tweevoudig: enerzijds was er de vraag naar praktische en organisatorische ondersteuning, anderzijds werd er ook gezocht naar extra inhoudelijke en strategische denkkracht van een adviseur die zelfstandig te werk kon gaan.

Oplossing en aanpak Goed geschud

Met veel plezier zijn we samen met Marjolijn Zwetsloot van U-TECH community aan de slag gegaan. Daarbij werken we met een flexibele pool aan collega’s die – afhankelijk van het type vraagstuk en beschikbaarheid – projecten en opdrachten uitvoeren voor U-TECH community.

Onze opdrachten zijn uiteenlopend: de ene keer organiseren we een workshop, de andere keer schrijven we een whitepaper en nog een andere keer denken we mee over creatieve manieren om ICT aantrekkelijker te maken.

Hoewel de aanpak per project sterk verschilt, helpt het enorm dat U-TECH community en Goed geschud – in ieder geval ten dele – op dezelfde manier te werk gaan: snel, analytisch, kwalitatief en altijd in een combinatie van denken en doen. Daarbij is er veel ruimte voor nieuwe ideeën, creatieve inbreng en reflectie, waardoor er een mooie en gelijkwaardige samenwerking is ontstaan.

Het resultaat van de samenwerking; een tevreden klant

We zijn er trots op dat ook U-TECH community tot op heden erg tevreden is met onze samenwerking.

Marjolijn Zwetsloot (opdrachtgever, directeur U-TECH community) over het traject tot dusver:

“De samenwerking met Goed geschud bevalt ontzettend goed. Het is prettig om over een team te beschikken waarbij we ieders kwaliteiten optimaal kunnen benutten. Het werk van Goed geschud is van hoge kwaliteit en iedereen werkt snel, is flexibel en durft out-of-the-box the denken. Kortom: het loopt als een zonnetje en ik kijk uit naar de verdere samenwerking!”