De arbeidsmarkt verandert. Een baan voor het leven is een uitzondering. Ontwikkelen gebeurt een leven lang en niet slechts een paar jaar in een klaslokaal. Bedrijven leiden op en scholen starten bedrijven. In deze veranderende wereld kiest het Sportloopbaan Garantieplan positie. Als partner van scholen en bedrijven helpen wij om deze nieuwe praktijk mede vorm te geven. Met dit whitepaper willen we inspireren en prikkelen. We lichten mooie voorbeelden uit en delen leerervaringen. Eerder vertelden Daniel Jansen (ROC van Amsterdam) en Jurriaan Brans (Zadkine) over hun ervaringen. Vandaag het slot. Veel leesplezier.

logo sportloopbaangarantieplan

In opdracht van Sportloopbaan garantieplan schreef Goed geschud een whitepaper over hybride onderwijs. In het laatste deel gaan we op zoek naar succesfactoren.

 

 

 

Van sturend naar zelfstandig

Leren in de beroepspraktijk klinkt makkelijk. Maar is het niet. Ondernemen is een vak en onderwijzen is dat ook. Hybride onderwijs is anders dan traditionele kennisoverdracht. Niet elke docent is er geschikt voor en het gaat niet vanzelf. Wel is duidelijk dat er een aantal factoren bijdragen aan succes.

Of hybride onderwijs succesvol is, hangt voor een belangrijk deel af van de voorbereiding, sturing en begeleiding van het leren en de kenmerken van de werkplek (bron). Fragmentarisch aanbieden van verschillende vakken, modules en leerplekken vermindert de effectiviteit (bron). Juist het combineren en leggen van verbanden tussen verschillende vakgebieden en perspectieven is van belang om hybride onderwijs succesvol te laten zijn. Uit de praktijk en literatuur komt een aantal factoren naar voren die bijdragen aan het met succes bouwen aan hybride onderwijs.

Onder- en bovenstroom gaan hand in hand

Werken in een heldere structuur met een goed projectplan en duidelijke afspraken over besluitvorming en rol- en taakverdeling zorgt dat er geen ruis ontstaat in de onderstroom. Tegelijkertijd loopt de bovenstroom beter door voldoende aandacht te geven aan de onderstroom. Ze gaan hand in hand. Daarbij zijn commitment, middelen en flexibiliteit essentieel voor succes.

Goed geschud verandermodel
Het Goed geschud verandermodel

 

Iedereen praat erover, maar wat is het eigenlijk? Voor ons is hybride onderwijs het leren in de echte beroepsomgeving. Leren door te doen. Dat kan op verschillende manieren. Voor een succesvol bedrijf bestaat geen blauwdruk, voor inspirerend beroepsonderwijs ook niet. Wel kunnen we leren van wat goed gaat en wat tegenvalt. Want wie fouten maakt leert. Dat is precies wat we de studenten van Nederland gunnen!

 

Commitment

Een hybride onderwijs project kan nog zo goed zijn uitgewerkt, maar kan niet zonder commitment van leiding, bedrijven én werkvloer. Zonder ambassadeurs, die niet afhaken bij de eerste tegenslag wordt het project niet succesvol. Hiervoor is het ook nodig dat voor iedereen duidelijk is hoe de nieuwe manier van opleiden eruit ziet. Niet alleen studenten moeten op een andere manier leren, dat geldt ook voor docenten. Dit kost tijd en vraagt aandacht.

Middelen

Commitment gaat samen met de beschikbaarheid van middelen. Een hybride onderwijsconcept krijgt niet de energie die nodig is in een traditioneel schoolgebouw. De omgeving moet bedrijvigheid ademen. Hierbij hoort ook de inzet van de juiste expertise. Door inzet van docenten, instructeurs en projectleiders die weten hoe het onderwijs werkt én het bedrijfsleven kennen, creëer je de geloofwaardigheid om een echte beroepsomgeving neer te zetten. Studenten voelen dit.

Flexibiliteit

Een beroepsomgeving houdt doorgaans geen rekening met een schools systeem. Projecten stoppen niet bij het einde van een onderwijsperiode. Agenda’s van bedrijven vallen niet samen met roosters. Dit maakt het spannend, leuk en leerzaam, maar vraagt ook om flexibiliteit in denken. Opleidingsleren (theorie en instructie) moet verweven worden met werkplekleren (begeleid doen). Juist het leren omgaan met flexibiliteit, de ervaring van externe deadlines en het mogen maken van fouten en hiervan leren draagt bij aan een contextrijke en effectieve leeromgeving.

Dit alles vraagt lef. Durven te veranderen en los laten wat we gewend zijn. Het is essentieel om te starten met het ontwikkelen van een duidelijke visie op het nieuwe onderwijsconcept. Dat geeft houvast en richting. Dan kan er wat moois ontstaan. Het prettige is dat niemand het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Er is veel ervaring opgedaan waarvan geleerd kan worden.

“Hybride onderwijs is dé kans om in te spelen op de leerbehoeften van de student en op de vraag vanuit het bedrijfsleven! Het vormt de driehoek tussen school, student en arbeidsmarkt.” Marcel Zwolle, Manager hybride onderwijs Sportloopbaan Garantieplan (marcel@loopbaangarantie.nl)