praktijkleren

Voor de arbeidsmarktregio Flevoland zijn we projectleider voor de Pilot Praktijkleren. In deze pilot zorgen we ervoor dat mensen zonder startkwalificatie een deel van hun werkzaamheden kunnen laten certificeren op mbo-niveau. We jagen de processen aan, houden zicht op targets, zoeken naar nieuwe kansen in de regio en beheren de financiën. We zorgen voor daadkracht en inspiratie om de pilot tot een succes te maken.

Met het behalen van een certificaat kunnen de kandidaten aantonen dat zij bepaalde vaardigheden beheersen. Dit geeft hen een boost van zelfvertrouwen. Voor werkzoekenden betekent dit vaak de start van een leerwerktraject waarin ze hun kansen op blijvend werk vergroten. Voor werkenden betekent het een waardering van vaardigheden die zij al bezitten. Dit kan het verschil betekenen tussen een baan of geen baan.