Huntington KennisNet Nederland

Huntington KennisNet Nederland https://www.hknn.nl/ maakt de transitie van een informele netwerkorganisatie naar een formele professionele organisatie. Hun ambitie is om de beste zorg te bieden aan mensen met de ziekte van Huntington. 

De ziekte van Huntington is een zeer complexe ziekte, en er zijn relatief weinig mensen die het hebben. Dit betekent dat het opbouwen, onderhouden en het doorontwikkelen van kennis, ervaring en expertise op landelijk niveau een belangrijke en uitdagende taak is.

Vraagstelling vanuit de klant

Goed geschud is gevraagd om een landelijke werkgroep met zorgprofessionals en HR-professionals te begeleiden. De opdracht aan deze werkgroep is drieledig:

  1. Maak een landelijk geldend competentieprofiel voor zorgprofessionals die werken met onze cliënten;
  2. Zorg dat in elke aangesloten organisatie gewerkt wordt met dit competentieprofiel;
  3. Maak leerlijnen zodat zorgprofessionals zich kunnen scholen in het competentieprofiel.

Oplossing en aanpak Goed geschud

In onze aanpak speelt het werkveld een cruciale rol. Zij hebben de informatie, kennis en ervaring. Goed geschud begeleidt het proces, verwerkt input, bewaakt het draagvlak en maakt de verbinding naar de grotere transitie. 

We werken in sprints waarbij we per sprint heldere doelen en resultaten hebben. Zo zorgen we dat we snel successen boeken en blijven leren.

 Wij waren zelf nog niet goed bekend met de ziekte van Huntington toen we aan deze opdracht begonnen. Daarom hebben wij tijdens deze opdracht een microstage gedaan. Lees hier hoeveel indruk dat op ons maakte:  https://www.linkedin.com/posts/activity-6852203705048035328-gxl0.

Het resultaat van de samenwerking

We hebben onze eerste mijlpaal bereikt! Het competentieprofiel waar elke zorgprofessional in de Huntingtonzorg aan moet gaan voldoen is af. Het is een toekomstbestendig comptentieprofiel dat opgebouwd is aan de hand van de CanMEDs rollen. De CanMEDS systematiek bestaat uit zeven rollen die de competentiegebieden van zorgmedewerkers omschrijven en ook in het onderwijs gebruikt wordt

Onze volgende stap is het ontwikkelen van leerlijnen zodat iedere zorgprofessional kan gaan voldoen aan het competentieprofiel. Ook maken we, samen met de werkvloer, een plan om de competentieprofielen te implementeren in de aangesloten organisaties.

Een tevreden klant

Anne Braakman, onze opdrachtgever: ‘Ik zou Goed geschud zeker aanbevelen. Jullie doen je naam eer aan! Jullie schudden op en zijn standvastig in de lijn die je voor ogen hebt. 

Cijfer: 8,5 want we zijn nog onderweg met elkaar. En het is het eindresultaat dat telt.’