In 2021 hebben wij gewerkt aan een opdracht jeugdwerkloosheid voor de gemeente Almere. De jeugdwerkloosheid in Nederland – en daarmee ook in Almere – nam door de coronacrisis sterk toe. Naar aanleiding van de oplopende jeugdwerkloosheidscijfers kwam het Rijk met het derde herstelpakket, met daarin ruim budget om aan de slag te gaan met jeugdwerkloosheid. Hier gingen wij mee aan de slag.

Vraagstelling vanuit de klant

Vanuit de gemeente Almere kregen wij de vraag om met behulp van het vrijgekomen geld te werken aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid. Daarbij ging speciale aandacht uit naar de doelgroepen van het derde herstelpakket: laatstejaars mbo-studenten en leerlingen uit het PrO/VSO, kwetsbare schoolverlaters zonder baan en kwetsbare schoolverlaters die uitstromen uit het onderwijs.

Oplossing en aanpak Goed geschud

Wij gingen aan de slag met drie oplossingen voor de korte termijn: op die manier konden we de doelgroepen van het derde herstelpakket snel helpen. We startten met aandacht voor nazorg op het mbo, de samenwerking tussen Klantmanagers jongeren en RMC-ambtenaren en praktijkleren.

Het proces vroeg gaandeweg om bijsturing: niet deze drie onderwerpen, maar het écht in beeld krijgen van de uitdaging en het vormgeven van een visie op het vraagstuk bleek van groot belang. Ook hier gingen we mee aan de slag en naar aanleiding van de bevindingen van het definiëren van de uitdaging, maakten we verschillende voorstellen voor interventies die met het vrijgekomen geld gerealiseerd konden worden.

Het resultaat van de samenwerking

Jeugdwerkloosheid is een complex onderwerp, waar binnen de gemeente Almere tal van stakeholders aan werken. Het bleek lastig om de uitdaging in beeld te krijgen en om passende, duurzame oplossingen te vinden. Daarnaast veranderde de situatie omtrent (jeugd)werkloosheid sterk gedurende het traject: nog nooit was de arbeidsmarkt zo krap als in het tweede kwartaal van 2021.

Ondanks de veranderende omstandigheden en complexe veld hebben we samen met de gemeente een mooi resultaat geboekt: we hebben een uitgebreide verkenning op het vraagstuk gedaan, vanwaaruit we op dit moment werken aan de vervolgstappen.

Deze vervolgstappen bestaan uit het op de korte termijn realiseren van een kleinschalig onderzoek om de behoeften van uitstromende mbo-studenten te achterhalen, op de middellange termijn werken aan het opzetten van een Buzinezzclub in Almere en het op de lange termijn vormgeven van een gedeelde en gedragen visie op jeugdwerkloosheid voor de hele gemeente.

Met deze aanpak en vervolgstappen zorgen we ervoor dat we snel resultaat kunnen boeken en tegelijkertijd zorgen voor een stabiele basis voor het jeugdwerkloosheidsbeleid van de toekomst. Zo werken we op een duurzame manier aan de bestrijding van jeugdwerkloosheid binnen de gemeente Almere.