Werkloze jongeren ervaren meer en vaker psychologische stress en hebben doorgaans een slechtere fysieke gezondheid. Ook hebben zij vaker een negatiever zelfbeeld en ervaren vaker eenzaamheid*.

Om dit alles te voorkomen werkt Goed geschud aan het tegengaan van jeugdwerkloosheid. Dit doen wij door samen te werken met de partijen die werken op de scharnierpunten van jeugdwerkloosheid: gemeente, onderwijs, bedrijfsleven.

Cijfers over jeugdwerkloosheid

Het effect van de coronapandemie op de jeugdwerkloosheidscijfers was groot: in 2020 was maar liefst 9,1% van de 15- tot 25-jarige beroepsbevolking werkloos*. Aan het begin van de coronacrisis in 2020 was dit slechts 6,3%

Sinds april 2021 neemt het aantal werkende jongeren weer toe. In april waren er nog 128 duizend werkloze jongeren, terwijl dat er in juli nog slechts 107 duizend waren (7,3% van de jongeren)*

Er zijn echter meer oorzaken voor jeugdwerkloosheid dan enkel de coronacrisis. Wat betreft het hebben van een startkwalificatie geldt bijvoorbeeld dat de jeugdwerkloosheid in 2019 onder jongeren met een startkwalificatie en jongeren zonder startkwalificatie respectievelijk 4,9% en 9,2% was*.

*https://www.uwv.nl/overuwv/pers/persberichten/2021/werkloosheid-daalt-het-sterkst-onder-jongeren.aspx

Hoe wij ons inzetten voor jeugdwerkloosheid

Om jeugdwerkloosheid tegen te gaan, werken we samen met gemeenten, het onderwijs en het bedrijfsleven. Deze drie partijen staan niet op zichzelf, maar juist in verbinding met elkaar. Op de scharnierpunten tussen de gemeente, het onderwijs en het bedrijfsleven vinden cruciale processen plaats die we kunnen benutten om jeugdwerkloosheid tegen te gaan. Het is belangrijk dat deze partijen onderling schakelen en leren van problemen en oplossingen met betrekking tot jeugdwerkloosheid.

Wij hebben zeven tips geformuleerd voor deze partijen. De uitwerking van deze tips vind je in ons whitepaper over jeugdwerkloosheid.

Samenwerking met gemeenten

Voor de gemeente Almere maakten we inzichtelijk welke routes jongeren afleggen in het al dan niet vinden van werk. En hoeveel jongeren zich op elke route bevinden. Zo heeft de gemeente inzicht in de cijfers en weten zij welke groep jongeren aandacht nodig heeft en waar winst te behalen valt.

Ook werkten we vanuit de gemeente samen met diverse scholen. We onderzochten hoe zij de nazorg hadden ingericht en zorgden dat ze van elkaar konden leren. Ook ondersteunden we het MBO in het optuigen van de nazorg. Vanuit de gemeente zorgden wij voor de verbinding tussen de partijen.

Samenwerking met bedrijven

Voor het sectorinstituut Transport en Logistiek maakten we twee nieuwe opleidingstrajecten. Deze trajecten zijn bedoeld voor jongeren die werkloos zijn en vastlopen in hun schoolcarrière. Zij hebben extra ondersteuning nodig bij vinden van werk en die wordt geboden in de ontworpen opleidingstrajecten. Door twee trajecten op maat te maken bieden we hen de kans de sector Transport & Logistiek te leren kennen, werk te vinden en te behouden.

Meer informatie over onze aanpak?

Ben jij hier ook in geïnteresseerd of zou je het gewoon graag eens hebben over sociaal domein? Schroom dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen – we sparren graag met je!