Jeugdwerkloosheid

Aanpak jeugdwerkloosheid

Werkloze jongeren ervaren meer en vaker psychologische stress en hebben doorgaans een slechtere fysieke gezondheid. Ook hebben zij vaker een […]

Kwartiermaker dagbesteding

Hoe kan dagbesteding optimaal bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen? Op deze vraag hebben we voor ViVa! zorggroep een antwoord gezocht.