Gemeente Amsterdam – brede brugperiodes

In het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam is het bevorderen van kansengelijkheid een belangrijk thema. Daarom heeft de gemeente Rotterdam de ambitie om de samenwerking tussen het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) te stimuleren en zo de overgang voor leerlingen hiertussen te vergemakkelijken.

Klantcasus Gemeente Rotterdam

Gemeente Rotterdam ‘Aanpak po – vo’

In het onderwijsbeleid van de gemeente Rotterdam is het bevorderen van kansengelijkheid een belangrijk thema. Daarom heeft de gemeente Rotterdam de ambitie om de samenwerking tussen het primair onderwijs (po) en het voortgezet onderwijs (vo) te stimuleren en zo de overgang voor leerlingen hiertussen te vergemakkelijken.

Regioplan laaggeletterdheid

Regioplan laaggeletterdheid

Het ‘Regioplan Laaggeletterdheid’ is een leidraad voor de samenwerking tussen contactgemeente Almere en de andere gemeenten in de Arbeidsmarktregio Flevoland […]

Meerjarenstrategie NSPOH

Meerjarenstrategie NSPOH

De NSPOH (Netherlands School of Public & Occupational Health) leidt professionals op voor de hedendaagse praktijk van public en occupational […]

Huntington KennisNet Nederland

Huntington KennisNet Nederland

Huntington KennisNet Nederland https://www.hknn.nl/ maakt de transitie van een informele netwerkorganisatie naar een formele professionele organisatie. Hun ambitie is om […]

Kwartiermaker dagbesteding

Hoe kan dagbesteding optimaal bijdragen aan het langer thuis blijven wonen van kwetsbare ouderen? Op deze vraag hebben we voor ViVa! zorggroep een antwoord gezocht.

praktijkleren

Pilot praktijkleren

Voor de arbeidsmarktregio Flevoland zijn we penvoerder voor de Pilot Praktijkleren. We maken werkwijzen die zorgen dat mensen zonder startkwalificatie een deel van hun werkzaamheden kunnen laten certificeren.

Dagbesteding in corona tijd

Fijn gevoel om in deze Coronatijd wat te kunnen betekenen voor kwetsbare ouderen en gepassioneerde zorgprofessionals! We hebben de krachten […]